De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Welke sectoren moeten oppassen voor de ACM?

Welke sectoren moeten oppassen voor de ACM?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar ACM Agenda 2018-2019 bekend gemaakt: de digitale economie, de vergroening in de energiemarkt, de prijzen van geneesmiddelen en de concurrentie in de havenmarkt hebben haar belangstelling. Het belang van de ACM agenda is groot. Hoewel inbreuken op het mededingingsrecht altijd verboden zijn, zal de ACM eerder prioriteit geven aan onderzoek naar (mogelijke overtredingen van) ondernemingen die actief zijn in de door haar geagendeerde sectoren....
Auteur artikelSjaak van der Heul
Gepubliceerd23 februari 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar ACM Agenda 2018-2019 bekend gemaakt: de digitale economie, de vergroening in de energiemarkt, de prijzen van geneesmiddelen en de concurrentie in de havenmarkt hebben haar belangstelling. Het belang van de ACM agenda is groot. Hoewel inbreuken op het mededingingsrecht altijd verboden zijn, zal de ACM eerder prioriteit geven aan onderzoek naar (mogelijke overtredingen van) ondernemingen die actief zijn in de door haar geagendeerde sectoren. Geïnteresseerden kunnen tot 27 februari meedenken over de Agenda.

de digitale economie

De ACM heeft drie digitale speerpunten:

  1. Goede en open infrastructuur voor een snel en betaalbaar internet;

  2. De mogelijkheid van economische machtsposities door het gebruik van data en algoritmes.

  3. Duidelijke informatievoorziening en keuzevrijheid voor online consumenten.


De prioriteit voor elektronische dienstverlening komt niet als een verrassing. De Europese Commissie heeft als Europese mededingingstoezichthouder ook een Digital Single Market Strategy ontwikkeld. Ten behoeve daarvan heeft zij in 2017 al een uitvoerig rapport gepubliceerd over (hinderpalen voor) digitale concurrentie

Energiemarkt in transitie

Deze energietransitie komt voort uit de maatschappelijke belangstelling voor klimaatverandering. De verandering naar duurzame energie dient betaalbaar en betrouwbaar te verlopen en de consument dient voldoende te worden geïnformeerd over zijn rechten in de energiemarkt.

De belangstelling van ACM voor duurzaamheidsinitiatieven is natuurlijk niet nieuw. Naar aanleiding van de (door ACM tegengehouden) voorgenomen sluiting van vijf kolencentrales en de Kip van Morgen heeft de Minister van Economische Zaken al in 2014 (gepdateted in 2016) een Beleidsregel mededinging en duurzaamheid vastgesteld. Deze bepaalt op welke wijze ACM duurzaamheidinitiatieven dient te beoordelen. Tevens ligt een controversieel wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waardoor de mededingingsregels voor (bepaalde) duurzaamheidsinitatieven buiten toepassing blijft. Of dat wetsvoorstel het haalt is onduidelijk.

Prijzen voor geneesmiddelen

Ook de Zorgsector blijft voor ACM een aandachtspunt. Een derde agendapunt zijn daarom de prijzen van geneesmiddelen. ACM spreekt de uitrdrukkelijke intentie uit om kartel en misbruik binnen de farmaceutische industrie aan te pakken.

Zij moedigt ziekenhuizen en verzekeraars al aan om samen te werken bij de aankoop van geneesmiddelenproducten in haar Leidraad gezamenlijke in koop geneesmiddelen uit 2016.

Transport en havens

Toezicht op de havenmarkt is een speerpunt. Uit onderzoek van de VU blijkt dat er te weinig kennis is bij havenbedrijven over wat al dan niet geoorloofd is binnen het mededingingsrecht. Ondernemingen hebben daarom al een brief en een flyer gehad die duidelijk moet maken wat wel en niet geoorloofd is op het gebied van mededinging.

In de havensector heeft de ACM ook al handhavend opgetreden. De praktijk van de ACM beperkt zich in deze sector dus niet tot het bewustmaken van de mededingingsregels

 
Beoordeel dit artikel