De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Werknemers in dienst bij doorstarter

Werknemers in dienst bij doorstarter

Deze tijd van crisis biedt ondernemers kansen. De aankoop van ondernemingen vanuit faillissement is een goede manier om te komen tot uitbreiding van de onderneming. Immers, een curator van een onderneming in faillissement zal deze onderneming willen verkopen aan een derde. Deze overnames kunnen vaak op financieel aantrekkelijke wijze tot stand gebracht worden.Als doorstarter is het wel van belang goed acht te slaan op de risico’s. Zo zal een doorstarter mogelijk (een deel van ) de werknemers...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd26 oktober 2009
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Deze tijd van crisis biedt ondernemers kansen. De aankoop van ondernemingen vanuit faillissement is een goede manier om te komen tot uitbreiding van de onderneming. Immers, een curator van een onderneming in faillissement zal deze onderneming willen verkopen aan een derde. Deze overnames kunnen vaak op financieel aantrekkelijke wijze tot stand gebracht worden.Als doorstarter is het wel van belang goed acht te slaan op de risico’s. Zo zal een doorstarter mogelijk (een deel van ) de werknemers van de failliete onderneming in dienst willen nemen. In voorkomende gevallen zal van de betreffende werknemers het voorafgegane arbeidsverleden meetellen in verband met het dienstverband met de doorstarter.  Zo heeft de Hoge Raad in 2006 bepaald (Boekenvoordeel/Isik arrest) dat onder omstandigheden een doorstarter na faillissement kan worden beschouwd als opvolgend werkgever in de zin van artikel 7:668a BW. Die procedure draaide om een werknemer met een reeks van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Het Hof Den Haag heeft op 3 maart 2009 een uitspraak gedaan in de procedure in eerste aanleg aangespannen door een oud-werknemer van het failliete Vege Motoren B.V. De werknemer was al sinds 1977 in dienst bij de failliete onderneming en kort na faillissement in dienst getreden bij de doorstarter Vege Industrial B.V. De doorstarter gold volgens het Hof ook als opvolgend werkgever van de failliet. Dit bracht mee dat de werkgever bij de voorgenomen beëindiging van het dienstverband rekening moest houden met het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit werd veroorzaakt door het arbeidsverleden van de werknemer. Aldus bestonden zwaardere eisen voor beëindiging van het dienstverband dan van te voren verwacht.

De doorstarter heeft altijd het recht te bekijken welke werknemers hij van de failliete onderneming in dienst wenst te nemen. Het blijft van belang vast te stellen welke arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden bestaan in verband met indiensttreding bij de doorstarter van de werknemers van de failliet.
Beoordeel dit artikel