1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat...scholingskosten niet altijd in mindering komen op de transitievergoeding?

Weten We Zeker dat...scholingskosten niet altijd in mindering komen op de transitievergoeding?

In de WWZ is het recht op een transitievergoeding geïntroduceerd. Onder een aantal strikte voorwaarden mogen transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten hierop in mindering strekken. Transitiekosten zijn die kosten die gemaakt worden voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die gemaakt zijn voor de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie. Kosten voor (om)scholing kúnne...
Leestijd 
Auteur artikel Melanie Breedveld (uit dienst)
Gepubliceerd 12 mei 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In de WWZ is het recht op een transitievergoeding geïntroduceerd. Onder een aantal strikte voorwaarden mogen transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten hierop in mindering strekken. Transitiekosten zijn die kosten die gemaakt worden voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die gemaakt zijn voor de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie. Kosten voor (om)scholing kúnnen hieronder vallen en dus in mindering strekken op de transitievergoeding. De kosten voor (reguliere) scholing die worden gemaakt voor het vervullen van de huidige functie of het verbeteren van het functioneren binnen de eigen organisatie (bijv. in het kader van een verbetertraject) mogen dus niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. In de WWZ is namelijk bepaald dat de werkgever moet investeren in de “voor de uitoefening van de functie noodzakelijke scholing”.