1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen door Tweede Kamer (1)

Wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 15 april 2014 het wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden aangenomen alvorens de wijzigingen in werking kunnen treden.InternetZoals gemeld in de Memorie van Toelichting is het wetsvoorstel bedoeld om veilingen transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken, zodat de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken op executieveilingen verhoogd wordt. Een belangrijke wijziging is dat h...
Leestijd 
Auteur artikel Ruben Berentsen
Gepubliceerd 24 april 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De Tweede Kamer heeft op 15 april 2014 het wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden aangenomen alvorens de wijzigingen in werking kunnen treden.

Internet
Zoals gemeld in de Memorie van Toelichting is het wetsvoorstel bedoeld om veilingen transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken, zodat de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken op executieveilingen verhoogd wordt. Een belangrijke wijziging is dat het gebruik van internet een prominente plaats krijgt. Zowel het ter beschikking stellen van de informatie via internet als het bieden via internet krijgen een plaats in de wet. In veel regio’s wordt er al gewerkt met het bieden in zowel de veilingzaal als via internet. Ook wordt er al veel informatie over het te veilen registergoed via internet bekend gemaakt. De wijzigingen in de wet zien er onder meer op dat het aanplakken niet meer verplicht is, maar dat de aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites moet plaatsvinden.

Termijn bekendmaking veilingvoorwaarden
De veilingvoorwaarden dienen 30 dagen voor de veiling bekend te worden gemaakt. Dit was eerst 8 dagen. De termijn wordt hiermee gelijkgesteld aan de termijn die geldt voor bekendmaking van de veiling.

Maximale kosten
Voor kopers moet het duidelijk zijn wat de maximaal te verwachten kosten bij een veilingaankoop zijn. Bij de koper van een woning worden geen andere kosten in rekening gebracht dan de overdrachtsbelasting of BTW, het honorarium van de notaris, de kosten van het Kadaster en de kosten van ontruiming.

Huurbeding
Voorafgaand aan de veiling van een woning is de hypotheekhouder verplicht het huurbeding in te roepen, tenzij er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de woning in verhuurde staat meer opbrengt bij een openbare verkoop of er in verhuurde staat voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt te voldoen. Het huurbeding hoeft ook niet te worden ingeroepen als er geen personen zijn die op het moment van bekendmaking van de veiling krachtens een huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het registergoed. De termijn die de huurders maximaal krijgen om de woning te verlaten wordt gewijzigd van één jaar naar zes maanden.

Zoals reeds gemeld moet de Eerste Kamer zich nu buigen over het wetsvoorstel. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Ruben Berentsen
Anita van Wijk
Marleen Vermeulen