De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen

Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 24 april 2014 het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Wat is de PAS?De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een Nederlands pakket maatregelen met als doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken.Natura 2000 is het Europese beleid om de biodiversiteit in natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn er 166 natuurgebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor de Natura 2...
Leestijd 
Auteur artikel Kristy Tilleman (uit dienst)
Gepubliceerd 01 mei 2014
Laatst gewijzigd 29 oktober 2019
 

De Tweede Kamer heeft op 24 april 2014 het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen.Wat is de PAS?
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een Nederlands pakket maatregelen met als doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken.

Natura 2000 is het Europese beleid om de biodiversiteit in natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn er 166 natuurgebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor de Natura 2000-gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. Volgens die doelstellingen moeten bepaalde habitattypes die daar voorkomen in stand worden gehouden. Daarbij geldt de eis dat de neerslag van stikstof (ook wel: stikstofdepositie) moet worden teruggedrongen. Die stikstofdepositie daalt al jaren, maar in 133 Natura 2000-gebieden is de depositie nog te hoog. In die gebieden worden vergunningen niet of zelden verleend.

De PAS staat op twee pijlers. De ene pijler omvat maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen en om de bedreigde habitattypes die in het kader van de Natura 2000 worden beschermd, weer te laten opbloeien. De ander pijler moet er voor zorgen dat er, met het behoud van die natuurdoelstellingen, toch ruimte komt voor nieuwe economische ontwikkelingen (ook wel: ontwikkelingsruimte).

Wijziging Nbw
Voordat de PAS kan worden vastgesteld moet de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) worden gewijzigd. Vervolgens kan de PAS dan worden vastgesteld ter uitvoering van artikel 19kg Nbw. De kamerstukken bij het wetsvoorstel zijn hier te vinden.

Tot slot
Het wetsvoorstel zal nu naar de Eerste Kamer worden gezonden. Er wordt gestreefd om het wetsvoorstel al op 1 juli 2014 in werking te laten treden, maar de vraag is of deze datum wordt gehaald.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel? Bel of e-mail met mr. M.R.J. Baneke of mr. K.E.M. Tilleman, specialisten op het gebied van het bestuursrecht/omgevingsrecht.