De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetswijzigingen in het Duitse recht in 2018

Wetswijzigingen in het Duitse recht in 2018

Ook dit jaar ondergaat het Duitse recht weer een aantal belangrijke wijzigingen. Vooral het bouwcontractenrecht en het arbeidsrecht zijn momenteel aan veel veranderingen onderhevig. In dit kennisartikel zullen de belangrijkste wijzigingen binnen deze twee rechtsgebieden nader onder de loep worden genomen.
Auteur artikelSusanne Hermsen-Pfeiffer
Gepubliceerd19 april 2018
Laatst gewijzigd19 april 2018
Leestijd 

Wetswijzigingen in het Duitse recht in 2018

Ook dit jaar ondergaat het Duitse recht weer een aantal belangrijke wijzigingen. Vooral het bouwcontractenrecht en het arbeidsrecht zijn momenteel aan veel veranderingen onderhevig. In dit kennisartikel zullen de belangrijkste wijzigingen binnen deze twee rechtsgebieden nader onder de loep worden genomen.

Bouwcontractenrecht

Zoals u wellicht al in een eerder kennisartikel heeft gelezen, is met name het Duitse bouwcontractenrecht per 1 januari 2018 in belangrijke mate gewijzigd. Voor het eerst wordt het Duitse bouwcontractenrecht nu in het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) geregeld. Belangrijke processen en werkwijzen uit de bouwbranche waren vóór de wetswijziging zelfs helemaal niet geregeld. De wetswijziging beoogde dan ook de reeds bestaande regelingen uit de VOB/B-verordening in het BGB te implementeren. Daarnaast zijn een hele reeks nieuwe bepalingen ter bescherming van consumenten opgenomen.

Enkele wijzigingen in detail
Het nieuwe herroepingsrecht geeft aan consumenten het recht om een overeengekomen bouwcontract binnen 14 dagen te herroepen. Opdrachtgevers (‘Bauherren’) kunnen voortaan om een gedetailleerde bouwbeschrijving vragen, welke tevens onderdeel kan worden van het bouwcontract. Verder moeten alle partijen die bij de bouw zijn betrokken, voortaan een bindende inschatting geven van de bouwduur. Bovendien hebben opdrachtgevers nu het recht om gedurende het bouwproces wijzigingen voor te stellen (het zogenaamde ‘Anordnungsrecht’). Kan de aannemer zich hierin niet vinden en komen partijen er na een periode van 30 dagen nog niet uit, dan mag de opdrachtgever de voorgestelde wijzigingen afdwingen, voor zover het om wijzigingen gaat die van de aannemer gevergd kunnen worden. Het nieuwe bouwcontractenrecht geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten op of na 1 januari 2018.

Kooprechtelijke aansprakelijkheid voor gebreken
Verder is ook de kooprechtelijke aansprakelijkheid voor gebreken nieuw geregeld. Ook ondernemers kunnen voortaan jegens leveranciers van een gebrekkige zaak ongeacht de schuldvraag het verhaalsrecht uitoefenen. Meer informatie hierover, leest u in ons kennisartikel over dit onderwerp.  

Arbeidsrecht

Ontslag tijdens zwangerschap
Ook het Duitse arbeidsrecht ondergaat in 2018 een aantal wijzigingen. Door de wijziging van het Mutterschutzgesetz worden nu ook leerlingen, stagiaires en studentes extra beschermd tegen ontslag tijdens zwangerschap. De ontslagbescherming kan onder bepaalde omstandigheden ook op andere personengroepen, zoals bijvoorbeeld vrouwelijke freelancers en bedrijfsleiders, van toepassing zijn. Daarnaast mogen zwangere vrouwen op zon- en feestdagen alsmede tussen 20.00 uur en 6.00 uur in beginsel niet meer werkzaam zijn. Onder bepaalde voorwaarden is een tewerkstelling gedurende deze tijd toch mogelijk. Hiervoor moet echter wel een vergunningsprocedure worden doorlopen.

Transparantie over salarissen
Het Entgelttransparenzgesetz geldt reeds sinds juli 2017 en geeft aan werknemers een informatierecht ten aanzien van het salaris dat vergelijkbare collega’s van het andere geslacht verdienen. De wet bevat een overgangsregeling waardoor werknemers sinds het begin van dit jaar van hun recht kunnen gebruikmaken. De informatieplicht geldt alleen voor bedrijven met meer dan 200 werknemers.

Wettelijk minimumloon
Met ingang van 1 januari 2018 geldt het wettelijk minimumloon in Duitsland voor alle branches. Cao’s die onder het minimumloon liggen, zijn niet meer toelaatbaar.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaand overzicht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen de German Desk.

Beoordeel dit artikel