1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijzigen huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk wordt makkelijker en goedkoper.

Wijzigen huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk wordt makkelijker en goedkoper.

Onlangs heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Hierdoor is er in de nabije toekomst geen rechterlijke goedkeuring meer nodig voor het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk. Een notariële akte met daarin opgenomen de gewijzigde huwelijksvoorwaarden volstaat dan. Dit scheelt niet alleen griffierecht (ongeveer € 255,--), maar ook veel administratieve rompslomp, zoals het opstellen van een recent vermogensoverzicht.Bij een o...
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 22 juni 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Onlangs heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Hierdoor is er in de nabije toekomst geen rechterlijke goedkeuring meer nodig voor het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk. Een notariële akte met daarin opgenomen de gewijzigde huwelijksvoorwaarden volstaat dan. Dit scheelt niet alleen griffierecht (ongeveer € 255,--), maar ook veel administratieve rompslomp, zoals het opstellen van een recent vermogensoverzicht.

Bij een overgang van een gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk zal het gemeenschappelijke vermogen moeten worden verdeeld en is er naast de akte van huwelijksvoorwaarden nog een akte van verdeling nodig die wel gebaseerd moet zijn op een recent vermogensoverzicht.