Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging ARW en Gids Proportionaliteit

Wijziging ARW en Gids Proportionaliteit

In de Eerste Kamer ligt op dit moment het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet voor. Met het wetsvoorstel worden in de Aanbestedingswet de aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd. Bij de Aanbestedingswet horen ook verschillende documenten in het kader van het flankerend beleid. Dit zijn het ARW 2012, de Uniforme Eigen Verklaring en de Gids Proportionaliteit. Vanwege de wijziging van de Aanbestedingswet, moeten ook deze documenten worden aangepast. Op 4 mei 2016 is een wijziging...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 09 mei 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In de Eerste Kamer ligt op dit moment het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet voor. Met het wetsvoorstel worden in de Aanbestedingswet de aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd. Bij de Aanbestedingswet horen ook verschillende documenten in het kader van het flankerend beleid. Dit zijn het ARW 2012, de Uniforme Eigen Verklaring en de Gids Proportionaliteit. Vanwege de wijziging van de Aanbestedingswet, moeten ook deze documenten worden aangepast.

Op 4 mei 2016 is een wijziging van het Aanbestedingsbesluit aangeboden aan de Tweede Kamer. Met die wijziging worden ook het ARW (2016) en de Gids Proportionaliteit gewijzigd. Ook wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ingevoerd. Dit laatste document vervangt de Uniforme Eigen Verklaring.

De streefdatum voor de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2016 (niet de officiële benaming) met de gewijzigde documenten voor het flankerend beleid blijft 1 juli 2016.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrecht advocaat Dirkzwager