Zoeken
  1. Wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (1)

Wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Per 1 oktober 2010 vindt er een wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) plaats, die voor de ontslagpraktijk binnen de zorgsector relevant kan zijn. De wijziging ziet op een verruiming van de mogelijkheid het FLEX-pensioen over te hevelen naar het ouderdomspensioen. De wijziging geldt voor de groep uit de zogenoemde A-regeling. Dit zijn medewerkers geboren in of na 1950. De wijziging geldt niet voor deelnemers die al FLEX-pensioen ontvangen. Wat houd...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd04 augustus 2010
Laatst gewijzigd04 augustus 2010
Leestijd 
Per 1 oktober 2010 vindt er een wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) plaats, die voor de ontslagpraktijk binnen de zorgsector relevant kan zijn. De wijziging ziet op een verruiming van de mogelijkheid het FLEX-pensioen over te hevelen naar het ouderdomspensioen. De wijziging geldt voor de groep uit de zogenoemde A-regeling. Dit zijn medewerkers geboren in of na 1950. De wijziging geldt niet voor deelnemers die al FLEX-pensioen ontvangen. Wat houdt de wijziging in? Tot 1 oktober 2010 is een uitstel van het FLEX-pensioen niet mogelijk als een medewerker minder gaat werken of stopt met werken. Medewerkers van 60 jaar of ouder die minder gaan werken zijn in beginsel verplicht om het FLEX-pensioen op te nemen en kunnen het FLEX-pensioen dan dus niet overhevelen naar het ouderdomspensioen. Dit werd veelal door medewerkers onwenselijk bevonden, onder meer omdat het FLEX-pensioen in mindering strekt op een WW-uitkering. Per 1 oktober 2010 ligt deze situatie anders. Vanaf deze datum bestaat de mogelijkheid om het FLEX-pensioen te laten overhevelen naar het ouderdomspensioen, óók indien een medewerker minder gaat werken of stopt met werken. De medewerker wordt derhalve op 60-jarige leeftijd voor de keuze gesteld ofwel het FLEX-pensioen op te nemen ofwel deze te laten overhevelen naar het ouderdomspensioen.

Waarom kan deze wijziging relevant zijn voor de ontslagpraktijk binnen de zorgsector? Een veelgehoord bezwaar van medewerkers om mee te werken aan een beëindiging van het dienstverband vóór 65-jarige leeftijd, is dat zij het FLEX-pensioen niet kúnnen uitstellen. Immers, het verplicht opnemen van het FLEX-pensioen leidt ertoe dat er geen (extra) bedrag naar het ouderdomspensioen wordt overgeheveld, terwijl het FLEX-pensioen wel van de WW-uitkering wordt afgetrokken. Door de wijziging van de pensioenregeling wordt dit veelgehoord bezwaar voor de medewerkers die zijn geboren in of na 1950 in ieder geval weggenomen. De wijziging van de pensioenregeling lijkt tegelijkertijd ook gevolgen te hebben voor de hoogte van een eventuele wachtgeldverplichting van de werkgever die voortvloeit uit de zorg-CAO’s. Als het FLEX-pensioen wordt overgeheveld naar het ouderdomspensioen in plaats van dat het FLEX-pensioen verplicht moet worden opgenomen, kan dat betekenen dat de werkgever een hoger bedrag aan wachtgeld ter beschikking moet stellen om alsnog het vereiste wachtgeldniveau te kunnen behalen.

 Hoewel het gewijzigde reglement nog niet gepubliceerd is, is op de website van het PFZW op basis van een vraag-/antwoordverhaal een schets gemaakt van de aard van de wijziging. Zie onderstaande link:

http://www.dzw.gr/f10bf

Zodra er meer duidelijkheid over de wijziging bestaat, volgt op dit kennisportal meer informatie over de specifieke gevolgen van deze wijziging voor de ontslagpraktijk.