De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijzingen cao Woondiensten 2014-2016

Wijzingen cao Woondiensten 2014-2016

Op 2 september 2015 is er na zeer moeizame onderhandelingen een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Woondiensten, die met terugwerkende kracht moet ingaan per 1 januari 2014. Welke invloed heeft de WWZ gehad? En komen bestuurders nu onder de werking van de cao?WWZDe cao is aangepast op een aantal WWZ-aspecten. Zo vervalt met ingang van 1 juli 2015 de wachtgeldregeling uit artikel 2.12 en 2.13. De reden daarvoor, zo staat in het akkoord, is de introductie van de transitievergoed...
Leestijd 
Auteur artikel Jokelien Brouwer-Harbach (uit dienst)
Gepubliceerd04 september 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 2 september 2015 is er na zeer moeizame onderhandelingen een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Woondiensten, die met terugwerkende kracht moet ingaan per 1 januari 2014. Welke invloed heeft de WWZ gehad? En komen bestuurders nu onder de werking van de cao?

WWZ

De cao is aangepast op een aantal WWZ-aspecten. Zo vervalt met ingang van 1 juli 2015 de wachtgeldregeling uit artikel 2.12 en 2.13. De reden daarvoor, zo staat in het akkoord, is de introductie van de transitievergoeding en de € 1 miljoen euro die werkgevers ter beschikking stellen voor mobiliteit van medewerkers. De wet (artikel 7:673b BW) maakt het mogelijk om bij cao een alternatief te introduceren voor de transitievergoeding, mits deze maar gelijkwaardig is. De tekst van het akkoord maakt niet helemaal duidelijk of de vakbonden en Aedes hiervoor hebben gekozen, het lijkt er vooralsnog niet op. Uitgangspunt bij ontslag in de corporatiesector lijkt dus de ‘gewone’ transitievergoeding te zijn, de wachtgeldregeling vervalt maar er komt wel extra geld vrij voor mobiliteit.

Interessant is verder dat onderzocht zal gaan worden of het derde jaar WW door de sector kan worden bekostigd. Op grond van de WWZ wordt de WW-duur bekort tot 24 maanden, het derde jaar zouden de sociale partners in de branche zelf kunnen bekostigen.

Bestuurder onder de cao

Een heikel punt in de afgelopen jaren was enerzijds de vraag of de bestuurder onder de cao moet worden gebracht en anderzijds of het loongebouw wel marktconform is, dat zou nu bovengemiddeld zijn. Beide zaken zullen worden onderzocht. Echte knopen zijn dus nog niet doorgehakt. De mogelijkheid wordt onderzocht of en hoe het onderbrengen van de beloning van de (directeur) bestuurder een bijdrage levert aan een evenwichtige beloningsverhouding in de sector. De beloning van bestuurders is nu genormeerd door de WNT en voor de corporatiesector geldt een sectorale norm. Voor kleinere corporaties geldt naar verhouding een lagere bezoldigingsnorm dan de maximale, gewone WNT-norm van € 178.000,- bruto per jaar. Ik verwacht niet dat als de bestuurder onder de cao wordt gebracht, de beloning nog veel verder zal dalen. De vraag is eerder of de nieuwe WNT-normen voor bestuurders (en andere topfunctionarissen in de zin van de WNT) wel in verhouding staan tot de beloning van de bestuurder. De beloning in de subtop is relatief hoog ten opzichte van de WNT-norm.

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Zodra de cao definitief is zal ik daar een nieuw blogbericht over publiceren.