De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT 2 voor corporaties

WNT 2 voor corporaties

WNT 2 zal voor de corporatiesector per 1 januari 2016 een feit worden. In december 2015 bleek het tijdsbestek te kort om nog in overleg met de branche tot een sectorale bezoldigingsnorm gericht op WNT 2 te komen. Daarom gold 2015 nog als een overgangsjaar, hetgeen overigens niet verward moet worden met het overgangsrecht van een (individuele) topfunctionaris.Per 1 januari 2016 zal de maximale bezoldiging in de hoogste klasse € 179.000,- bruto bedragen. Ik roep in herinnering dat het begrip ‘b...
Leestijd 
Auteur artikel Jokelien Brouwer-Harbach (uit dienst)
Gepubliceerd18 november 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
WNT 2 zal voor de corporatiesector per 1 januari 2016 een feit worden. In december 2015 bleek het tijdsbestek te kort om nog in overleg met de branche tot een sectorale bezoldigingsnorm gericht op WNT 2 te komen. Daarom gold 2015 nog als een overgangsjaar, hetgeen overigens niet verward moet worden met het overgangsrecht van een (individuele) topfunctionaris.

Per 1 januari 2016 zal de maximale bezoldiging in de hoogste klasse € 179.000,- bruto bedragen. Ik roep in herinnering dat het begrip ‘bezoldiging’ in de WNT meer omvat dan alleen het bruto maandsalaris. Het omvat ook zaken als het werkgeversdeel van de pensioenpremie, vakantiegeld, de fiscale bijtelling bij privé gebruik van een leaseauto maar ook zaken als een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering indien deze niet onder de Werkkostenregeling kan worden gebracht.

De klassenindeling zal worden aangepast. De systematiek op grond van omvang van het bezit en de gemeentegrootte blijft ongewijzigd, evenals de bezoldigingsklassen A tot en met G. De thans bestaande klassen H, I en J worden samengevoegd en vormen tezamen de hoogste klassen waarvoor de maximumbezoldiging van € 179.000,- bruto per januari 2016 geldt.

Ik noemde al het overgangsrecht. Veel topfunctionarissen met bezoldiging boven het niveau van WNT 2 zullen nog gebruik kunnen maken van het overgangsrecht. Hoe lang dit overgangsrecht loopt is alleen per individu vast te stellen en niet in algemeen zin. Er is wel een stelregel te geven: het overgangsrecht gaat in op het moment dat de afgesproken bezoldiging voor het eerst boven de norm uitkomt. Voor de één was dit al per 1 januari 2013 (WNT 1), voor een ander op het moment van invoering van de verlaagde sectorale normen etc. etc.

Interessant is overigens dat er inmiddels een geval bekend is van een door de minister, ‘met gevoelen van de ministerraad’, goedgekeurde bezoldiging die boven de WNT – anders dan op grond van overgangsrecht – uitkomt. De minister heeft hiervoor toestemming verleend aan het UMC Utrecht in verband met het kunnen aantrekken van een voldoende gekwalificeerde topfunctionaris.