De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorgverzekeraars aanbestedende diensten? Wordt vervolgd!

Zorgverzekeraars aanbestedende diensten? Wordt vervolgd!

In juni van dit jaar is door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ een aanbestedende dienst is. Recent is aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de vraag voorgelegd of ook zorgverzekeraar Menzis een aanbestedende dienst is. In dit kort gedingvonnis is te lezen hoe de Haagse rechter met deze vraag omgaat. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag antwoordt op de vraag of ook zorgverzekeraar Menzis een aanbestedende dienst is als volgt: “Part...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd23 oktober 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In juni van dit jaar is door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ een aanbestedende dienst is. Recent is aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de vraag voorgelegd of ook zorgverzekeraar Menzis een aanbestedende dienst is. In dit kort gedingvonnis is te lezen hoe de Haagse rechter met deze vraag omgaat.
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag antwoordt op de vraag of ook zorgverzekeraar Menzis een aanbestedende dienst is als volgt:

“Partijen verschillen van mening over de vraag of Menzis is aan te merken als publiekrechtelijke instelling en daarmee verplicht is tot het aanbesteden van de inkoop van farmaceutische zorg, welke vraag door de Apotheek bevestigend, maar door Menzis ontkennend wordt beantwoord. Een beoordeling hiervan kan in het kader van het onderhavige geschil echter achterwege blijven, zoals Menzis terecht heeft opgemerkt. Ook als deze stelling zou worden gevolgd, evenals de stelling van de Apotheek dat zij een door Menzis gevoerde aanbestedingsprocedure met goed gevolg zou hebben doorlopen – hetgeen op dit moment echter niet kan worden beoordeeld –, dan kan dat nog niet leiden tot het door de Apotheek gewenste gevolg, te weten dat Menzis zonder meer wordt verplicht om een overeenkomst met de Apotheek te sluiten. Het houden van een aanbestedingsprocedure roept immers geen gunningsplicht in het leven.”


Met de bovenstaande overweging omzeilt de rechter het antwoord op de vraag of Menzis een aanbestedende dienst is. Wellicht heeft de rechter het antwoord op die vraag niet willen geven omdat het vonnis waarin is geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ in een aanbestedende dienst nu ter beoordeling aan het Gerechtshof Den Bosch voorligt en heeft de Haagse rechter niet op dat oordeel willen voortuitlopen. Anderzijds maakt de Haagse rechter met de bovenstaande overweging een terecht punt en hoeft hij het vonnis ook niet (onnodig) ingewikkelder te maken. Zorgverzekeraars aanbestedende diensten? Wordt vervolgd dus…..