1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Brein/Ziggo uitspraken: medewerkingsplicht en verwerkingsverbod strafrechtelijke persoonsgegevens

Brein/Ziggo uitspraken: medewerkingsplicht en verwerkingsverbod strafrechtelijke persoonsgegevens

In het vakblad Privacy & Informatie (P&I) heeft Dafne de Boer een artikel over de Brein/Ziggo uitspraken geschreven.
Leestijd 
Auteur publicatie Dafne de Boer
Gepubliceerd 15 december 2022
Laatst gewijzigd 03 mei 2023

In het vakblad Privacy & Informatie (P&I) schreef Dafne de Boer het artikel: 'Brein/Ziggo-uitspraken: de invloed van het verbod op verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens op de medewerkingsplicht van Ziggo'. 

In het artikel bespreekt Dafne de volgende uitspraken: 

Update: op 2 mei 2023 is de uitspraak Brein/Ziggo IV verschenen (Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:3598)

Dafne concludeert in het artikel het volgende:

Het verwerkingsverbod is van toepassing op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door Ziggo ten behoeve van Brein. Het verbod heeft niet alleen gevolgen voor het doorsturen van waarschuwingsbrieven, maar ook voor het verstrekken van NAW-gegevens. Door de (zeer) beperkte uitleg van de uitzonderingsgrond rechtsvordering komen derde partijen, zoals Ziggo, niet in aanmerking voor deze uitzonderingsgrond. Dat leidt naar mijn mening tot een onwenselijke situatie. Ten eerste wordt Brein de mogelijkheid ontnomen om snel en eenvoudig een beroep te doen op derde partijen bij het optreden tegen inbreukmakers. Daarnaast moet Brein een procedure starten om Ziggo te kunnen verplichten tot het aanvragen van een vergunning bij de AP. Het is nu de vraag of Brein deze koers doorzet en er een Brein/Ziggo IV komt waarin de medewerking van Ziggo wordt gevorderd in de vorm van het aanvragen van een vergunning.

Bent u geïnteresseerd en wilt u het artikel graag ontvangen? Neem dan contact op met Dafne de Boer.