1. Home
 2. Specialisten
 3. Charlotte Perquin-Deelen

Charlotte Perquin-Deelen Advocaat - Senior Gezondheidszorg

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 024 381 31 35 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Charlotte Perquin-Deelen

Biografie

Advocaat ondernemingsrecht semipubliek domein

Charlotte is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht binnen het semipublieke domein. Zij houdt zich in haar dagelijkse praktijk bezig met onder meer governancevraagstukken, inrichting van bestuur en toezicht, herstructureringen en samenwerkingen en boardroom dynamics. Zij adviseert onder meer zorg-, onderwijs- en cultuurinstellingen. Zij treedt op als adviseur van bestuurders en toezichthouders, fungeert als sparringpartner bij boardroomkwesties en voert boardroomevaluaties uit. 

Multidisciplinair

Naast advocaat is Charlotte ook cognitiefilosoof en wetenschappelijk actief. Haar wetenschappelijke activiteiten zijn complementair aan haar praktijk als advocaat. Met haar multidisciplinaire blik kent Charlotte een brede maar toch doelgerichte, praktische en toegankelijke aanpak. 

Evaluatietool Facet7

Charlotte is initiatiefnemer en mede-ontwikkelaar van de evaluatietool Facet7: dé evaluatietool voor bestuurders en toezichthouders. Evaluatie is het basiselement van goed bestuur en toezicht, dit is ook neergelegd in verschillende governancecodes. In de praktijk is dan ook steeds meer aandacht voor de vraag: hoe functioneren wij als bestuurders en/of toezichthouders. Facet7 is de juiste tool voor een efficiënte en concrete evaluatie.   

Functie(s)

2019 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Banking & Finance, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Vastgoed, Zorg Compliance & Governance, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Governance, Boardroom Dynamics, Inrichting van bestuur en toezicht, Semipubliek domein, Herstructureringen, Samenwerkingen, Gezondheidszorg, Cognitiefilosofie, Biases bij besluitvorming, Integriteit, Bestuurdersaansprakelijkheid. Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2014 2020 Promotieonderzoek Radboud Universiteit Nijmegen
2012 2014 Tweejarige onderzoeksmaster Onderneming & Recht
2011 2012 Master Filosofie
2008 2011 Bachelor Filosofie
2007 2010 Bachelor Nederlands Recht

Nevenactiviteit(en)

- Universitair Docent Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit Nijmegen) (docent en onderzoeker).

- Onderzoeker Radboud Center for Decision Science.

- Toezichthouder Stichting Extra Zorg Samen.

- Lid Platform Diversiteit & Inclusie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

- Voorzitter Commissie Diversiteit & Inclusie van Dirkzwager.

- Redactiesecretaris Tijdschrift Ondernemingsrecht

- Lid Juridisch Genootschap Nijmegen.

- Lid Vereniging Corporate Litigation.

 

Publicaties

 • Perquin-Deelen, C.F. en Burm, R., Over een Europees diversiteitsstreefcijfer, het ingroeiquotum en de Due diligence-richtlijn, Ondernemingsrecht 2022/45.
 • Houwen L.G.H.J. en Perquin-Deelen C.F., Toegang tot het enquêterecht in het semipublieke domein, in: G. van Solinge e.a. (red.), Handboek Enquêterecht, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • Perquin-Deelen C.F. en Houwen L.G.H.J., Enquêterecht en (private) zorgondernemingen, in: G. van Solinge e.a. (red.), Handboek Enquêterecht, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • Perquin-Deelen, C.F., Nieuwe diversiteitswetgeving: invoering van het ingroeiquotum en streefcijfers, Bedrijfsjuridische Berichten 2022/12.
 • Perquin-Deelen, C.F., annotatie, Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 september 2021, nr. 200.296.224/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2021:3088, JOR 2022/33.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2022). Versnelling zonder medaillekansen. Over quotum en streefcijfers. Ondernemingsrecht, 2022 (1), 1-2.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Gool, S. van (2021, February 11). Diversiteit is niet gebaat bij tandeloze tijgers. Het Financieele Dagblad.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2021). Recente ontwikkelingen genderdiversiteit 2020. Ondernemingsrecht, 2021 (2), 87-92.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2021). Corporate Governance Code. Rapport monitoring boekjaar 2019. Ondernemingsrecht, 2021 (3), 130-133.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Snoei, A.S. (2020). EBA Benchmarkrapport 2020. Ondernemingsrecht, 2020 (6), 312-314.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Snoei, A.S. (2020). Monitoringrapport Corporate Governance Code 2016. Ondernemingsrecht, 2020 (6), 309-312.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Bakker, K.J. (2020). Voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/ vrouw verhouding. Ondernemingsrecht, 2020 (9), 587-595.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Vrouwen in de top van de Nederlandse rechtswetenschap. Ars Aequi, 69 (6), 620-625.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Verkenning toepassing Governancecode Zorg 2017. Ondernemingsrecht, 2020 (3), 120-122.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Recente ontwikkelingen genderdiversiteit in de (sub)top. Ondernemingsrecht, 2020 (1), 34-40.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Diversiteit in tijden van crisis. Ondernemingsrecht, 2020 (7), 408-411.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Code Diversiteit & Inclusie. Ondernemingsrecht, 2020 (3), 116-117.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Biases in de boardroom en de raadkamer. Een vogelvlucht. Expertise en Recht, 2020 (5), 188-192.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). De invloed van implicit gender bias op de zetelverdeling in de top van Nederlandse vennootschappen, in: C.D.J. Bulten, C.F. Perquin-Deelen, M. Sinninghe Damste & K.J. Bakker (Eds.), Diversiteit. Een multidisciplinaire terreinverkenning (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 161) (pp. 293-322). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Bulten C.D.J., Perquin-Deelen, C.F. (e.a., red.) (2020), Diversiteit. Een multidisciplinaire terreinverkenning, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Houwen, L.G.H.J. (2020). Het (fictieve) einde van de winstuitkeringen in de zorg? Ondernemingsrecht, 2020 (1), 1-2.
 • Perquin-Deelen, C.F (2020), Biases in de boardroom en de raadkamer, Een juridische en filosofische analyse van de bestuurlijke taakuitoefening en rechterlijke beoordeling, mede aan de hand van een empirische studie, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2019). De Timmerman-terughoudendheid. Ondernemingsrecht, 2019 (5), 287-289.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2019). Multidisciplinariteit, wenselijkheid en de juridische context. Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2019 (10/11), 311-312.
 • Bulten, C.D.J. & Perquin-Deelen, C.F. (2019). Diversiteit of dystopie. Ondernemingsrecht, 2019 (17), 925-926.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2019). Gedrag binnen de meerhoofdige RvB en RvC. Ondernemingsrecht, 2019 (8), 446-453.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2018), De openbaarheid van het faillissementsverslag: discutabel of niet?, Ondernemingsrecht 2018/99.
 • Deelen, C.F. (2018), Diversiteit op de werkvloer: de recente cijfers, Ondernemingsrecht 2018/108.
 • Broere, P. en Perquin-Deelen, C.F., Verslag Ondernemingsrechtdiner 2018: 'De onderneming onderzocht', Ondernemingsrecht 2018/87.
 • Deelen, C.F. (2018), De illusie van diversiteit aan de top, Ondernemingsrecht 2018/84. 
 • Deelen, C.F. (2018), Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht, Ondernemingsrecht 2018/64.

 

Media

Talen

Nederlands, Engels

EventsDelen of opslaan

Kennis geschreven door Charlotte Perquin-Deelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 74

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): huisartsen, tandartsen en paramedici

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de WTZi vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen (onafhankelijke interne toezichthouder). In dit blog wordt ingegaan op de gevolgen van de Wtza voor huisartsen, tandartsen en paramedici (fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist).

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): onderaannemers

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de WTZi vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen (onafhankelijke interne toezichthouder). In dit blog wordt ingegaan op de gevolgen van de Wtza voor onderaannemers.

Jaarverantwoording Zorg: (3) Openbaarmaking, termijnen en handhaving (NZa)

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 3: de openbaarmaking, termijnen en handhaving door de NZa.

Jaarverantwoording Zorg: (2) inhoud Jaarverantwoording

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording Zorg publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 2: inhoud van de Jaarverantwoording Zorg.

Jaarverantwoording Zorg: (1) Doel en reikwijdte

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 1: doel en reikwijdte.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): beschikt u al over een Wtza-vergunning?

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningsprocedure en stelt eisen aan de bestuursstructuur (onafhankelijke interne toezichthouder).

WMO en resultaatgericht beschikken

In deze nieuwe Zorgpodcast gaan onze specialisten Ralph Tak en Charlotte Perquin-Deelen nader in op "resultaatgericht beschikken", mede naar aanleiding van recente jurisprudentie én het nieuwe wetsvoorstel. Wat is resultaatgericht beschikken eigenlijk? Wat zegt recente jurisprudentie? En wat wijzigt er als het wetsvoorstel wet zou worden? U weet het antwoord op deze en meer vragen na het luisteren van deze Zorgpodcast.

Gunstbetoon en medisch specialisten

In deze aflevering van de zorgpodcast gaan onze specialisten Charlotte Perquin-Deelen en Dennis Hut nader in op het verbod van gunstbetoon in de medische wereld, mede naar aanleiding van de recent ontstane ophef. Wat is gunstbetoon nu eigenlijk? Is gunstbetoon altijd verboden? Welke verplichtingen hebben medisch specialisten en zorgorganisaties? U weet het antwoord na het luisteren van deze podcast.

Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (4): De rol van het bestuur en de raad van toezicht

Recent zijn Kamervragen gesteld over gelden die door onder meer bedrijven uit de medische industrie (direct of indirect) betaald worden aan medisch specialisten. Betalingen door farmaceuten aan medisch specialisten zijn niet ongebruikelijk – farmaceuten sponsoren medisch specialisten regelmatig. In deze blogreeks gaan wij nader in op de voorwaarden die gelden voor dergelijke betalingen binnen de zorg.

Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon: (3) Voorschriften voor medisch specialisten (vrijgevestigd en in loondienst)

Recent zijn Kamervragen gesteld over gelden die door onder meer bedrijven uit de medische industrie (direct of indirect) betaald worden aan medisch specialisten. Betalingen door farmaceuten aan medisch specialisten zijn niet ongebruikelijk – farmaceuten sponsoren medisch specialisten regelmatig. In deze blogreeks gaan wij nader in op de voorwaarden die gelden voor dergelijke betalingen binnen de zorg.

Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon: (2) Gedragscodes

Recent zijn kamervragen gesteld over gelden die door onder meer bedrijven uit de medische industrie (direct of indirect) betaald worden aan medisch specialisten. Betalingen door farmaceuten aan medisch specialisten zijn niet ongebruikelijk – farmaceuten sponsoren medisch specialisten regelmatig. In deze blogreeks gaan wij nader in op de voorwaarden die gelden voor dergelijke betalingen binnen de zorg.

Blogreeks: Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon: (1) Inleiding en wetgeving

Recent zijn kamervragen gesteld over gelden die door onder meer bedrijven uit de medische industrie (direct of indirect) betaald worden aan medisch specialisten. Betalingen door farmaceuten aan medisch specialisten zijn niet ongebruikelijk – farmaceuten sponsoren medisch specialisten regelmatig. In deze blogreeks gaan wij nader in op de voorwaarden die gelden voor dergelijke betalingen binnen de zorg.

1 2 3 4 5 6 7