1. Home
 2. Specialisten
 3. Charlotte Perquin-Deelen

Charlotte Perquin-Deelen Advocaat - Senior Gezondheidszorg

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 53 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Charlotte Perquin-Deelen

Biografie

Advocaat ondernemingsrecht semipubliek domein

Charlotte is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht binnen het semipublieke domein. Zij houdt zich in haar dagelijkse praktijk onder meer bezig met  governancevraagstukken, boardroom dynamics, inrichting van bestuur en toezicht, verhouding tot medezeggenschap, concernverhoudingen, samenwerkingen en integriteitsvraagstukken. Zij adviseert onder meer zorg-, onderwijs- en cultuurinstellingen. Zij treedt op als adviseur van bestuurders en toezichthouders, fungeert als sparringpartner bij boardroomkwesties en voert boardroomevaluaties uit. 

Multidisciplinair

Naast advocaat is Charlotte ook Universitair Hoofddocent aan de Radboud Universiteit, met als onderzoeks- en onderwijsgebied het semipublieke ondernemingsrecht met de focus op governance- en integriteitsvraagstukken. Zij verzorgt onder meer governancecolleges en het vak Recht & Ethiek. Zij is tevens cognitiefilosoof. Haar wetenschappelijke activiteiten zijn complementair aan haar praktijk als advocaat. Met haar multidisciplinaire blik kent Charlotte een brede maar toch doelgerichte, praktische en toegankelijke aanpak. 

Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht

Louis Houwen en Charlotte Perquin-Deelen zijn de initiatiefnemers en redacteuren van het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht, dat in 2023 is verschenen bij Kluwer.

Het semipublieke ondernemingsrecht heeft als basis het reguliere Boek 2 BW, maar kent een geheel eigen aard en toepassing, die voortvloeit uit sectorale wet- en regelgeving, eigen governancecodes en de maatschappelijke taakopdracht en belangengerichtheid van semipublieke ondernemingen en organisaties. Vanuit deze geheel eigen benadering geeft het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht een overzicht van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke onderwerpen binnen het semipublieke domein. Met name de zorg, het onderwijs, de culturele sector en woningcorporaties komen aan bod.

Functie(s)

2019 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Banking & Finance, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Vastgoed, Zorg Compliance & Governance, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Governance, Boardroom Dynamics, Inrichting van bestuur en toezicht, Semipubliek domein, Herstructureringen, Samenwerkingen, Gezondheidszorg, Cognitiefilosofie, Biases bij besluitvorming, Integriteit, Bestuurdersaansprakelijkheid. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2014 2020 Promotieonderzoek Radboud Universiteit Nijmegen
2012 2014 Tweejarige onderzoeksmaster Onderneming & Recht
2011 2012 Master Filosofie
2008 2011 Bachelor Filosofie
2007 2010 Bachelor Nederlands Recht

Nevenactiviteit(en)

- Universitair Hoofddocent Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit Nijmegen) Semipubliek Ondernemingsrecht en Ethiek.

- Toezichthouder Stichting Extra Zorg Samen.

- Onderzoeker Radboud Center for Decision Science.

- Voorzitter Commissie Diversiteit & Inclusie van Dirkzwager.

- Redactiesecretaris Tijdschrift Ondernemingsrecht

- Lid Juridisch Genootschap Nijmegen.

- Lid Vereniging Corporate Litigation.

 

Publicaties

 • Perquin-Deelen, C.F., 'De invloed van mentale misleiding op onze besluit- en oordeelsvorming', Tijdschrift Rechtstreeks 2023/3.
 • Perquin-Deelen, C.F., 'Bijdrage Bundel Nederlandse Vereniging voor Procesrecht', te verschijnen medio 2024. 
 • Houwen L.G.H.J., Perquin-Deelen C.F., Andes R. (secr.) (red.), Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 183, Deventer: Wolters Kluwer 2023.
 • Perquin-Deelen, C.F., annotatie bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 december 2022, JOR 2023/205.
 • Perquin-Deelen, C.F., ‘De invloed van mentale misleiding op het juridische oordeel’, Tijdschrift Conflicthantering, 2023/3.
 • Perquin-Deelen, C.F., ‘Stellingname: statuten moeten in beginsel objectief worden uitgelegd’, in: J. van Bekkum e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 181), Deventer: Kluwer 2023.
 • Perquin-Deelen C.F. en Traag E., Diversiteitswetgeving: ingroeiquotum, streefcijfers en betaald ouderschapsverlof, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2022/38.
 • Perquin-Deelen, C.F. en Burm, R., Over een Europees diversiteitsstreefcijfer, het ingroeiquotum en de Due diligence-richtlijn, Ondernemingsrecht 2022/45.
 • Houwen L.G.H.J. en Perquin-Deelen C.F., Toegang tot het enquêterecht in het semipublieke domein, in: G. van Solinge e.a. (red.), Handboek Enquêterecht, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • Perquin-Deelen C.F. en Houwen L.G.H.J., Enquêterecht en (private) zorgondernemingen, in: G. van Solinge e.a. (red.), Handboek Enquêterecht, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • Perquin-Deelen, C.F., Nieuwe diversiteitswetgeving: invoering van het ingroeiquotum en streefcijfers, Bedrijfsjuridische Berichten 2022/12.
 • Perquin-Deelen, C.F., annotatie, Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 september 2021, nr. 200.296.224/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2021:3088, JOR 2022/33.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2022). Versnelling zonder medaillekansen. Over quotum en streefcijfers. Ondernemingsrecht, 2022 (1), 1-2.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Gool, S. van (2021, February 11). Diversiteit is niet gebaat bij tandeloze tijgers. Het Financieele Dagblad.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2021). Recente ontwikkelingen genderdiversiteit 2020. Ondernemingsrecht, 2021 (2), 87-92.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2021). Corporate Governance Code. Rapport monitoring boekjaar 2019. Ondernemingsrecht, 2021 (3), 130-133.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Snoei, A.S. (2020). EBA Benchmarkrapport 2020. Ondernemingsrecht, 2020 (6), 312-314.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Snoei, A.S. (2020). Monitoringrapport Corporate Governance Code 2016. Ondernemingsrecht, 2020 (6), 309-312.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Bakker, K.J. (2020). Voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/ vrouw verhouding. Ondernemingsrecht, 2020 (9), 587-595.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Vrouwen in de top van de Nederlandse rechtswetenschap. Ars Aequi, 69 (6), 620-625.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Verkenning toepassing Governancecode Zorg 2017. Ondernemingsrecht, 2020 (3), 120-122.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Recente ontwikkelingen genderdiversiteit in de (sub)top. Ondernemingsrecht, 2020 (1), 34-40.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Diversiteit in tijden van crisis. Ondernemingsrecht, 2020 (7), 408-411.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Code Diversiteit & Inclusie. Ondernemingsrecht, 2020 (3), 116-117.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). Biases in de boardroom en de raadkamer. Een vogelvlucht. Expertise en Recht, 2020 (5), 188-192.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2020). De invloed van implicit gender bias op de zetelverdeling in de top van Nederlandse vennootschappen, in: C.D.J. Bulten, C.F. Perquin-Deelen, M. Sinninghe Damste & K.J. Bakker (Eds.), Diversiteit. Een multidisciplinaire terreinverkenning (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 161) (pp. 293-322). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Bulten C.D.J., Perquin-Deelen, C.F. (e.a., red.) (2020), Diversiteit. Een multidisciplinaire terreinverkenning, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • Perquin-Deelen, C.F. & Houwen, L.G.H.J. (2020). Het (fictieve) einde van de winstuitkeringen in de zorg? Ondernemingsrecht, 2020 (1), 1-2.
 • Perquin-Deelen, C.F (2020), Biases in de boardroom en de raadkamer, Een juridische en filosofische analyse van de bestuurlijke taakuitoefening en rechterlijke beoordeling, mede aan de hand van een empirische studie, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2019). De Timmerman-terughoudendheid. Ondernemingsrecht, 2019 (5), 287-289.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2019). Multidisciplinariteit, wenselijkheid en de juridische context. Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2019 (10/11), 311-312.
 • Bulten, C.D.J. & Perquin-Deelen, C.F. (2019). Diversiteit of dystopie. Ondernemingsrecht, 2019 (17), 925-926.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2019). Gedrag binnen de meerhoofdige RvB en RvC. Ondernemingsrecht, 2019 (8), 446-453.
 • Perquin-Deelen, C.F. (2018), De openbaarheid van het faillissementsverslag: discutabel of niet?, Ondernemingsrecht 2018/99.
 • Deelen, C.F. (2018), Diversiteit op de werkvloer: de recente cijfers, Ondernemingsrecht 2018/108.
 • Broere, P. en Perquin-Deelen, C.F., Verslag Ondernemingsrechtdiner 2018: 'De onderneming onderzocht', Ondernemingsrecht 2018/87.
 • Deelen, C.F. (2018), De illusie van diversiteit aan de top, Ondernemingsrecht 2018/84. 
 • Deelen, C.F. (2018), Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht, Ondernemingsrecht 2018/64.

 

Media

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Charlotte Perquin-Deelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 90

Jaarverantwoording Zorg: verhoging grensbedragen!

De grensbedragen die bepalen in welke categorie een zorgorganisatie valt zijn verhoogd. Dit leidt o.a. tot wijziging van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. De nieuwe grensbedragen kunnen voor kleine zorgaanbieders een lastenverlichting opleveren. In dit blog informeren wij u nader.

IGJ Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen Rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft inspecties uitgevoerd bij 9 leveranciers van medische hulpmiddelen en gecontroleerd op mogelijke overtredingen van het verbod op gunstbetoon. In dit blog gaan wij in op de belangrijkste bevindingen van het rapport en gaan wij in op de vraag of en zo ja zorgaanbieders in actie moeten komen.

Jaarverantwoording Zorg – Goed nieuws voor micro zorgaanbieders!

Op 26 maart 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement (van lid Bushoff) aangenomen op grond waarvan de minister afzonderlijke regels kan stellen voor micro zorgaanbieders en de omvang van de jaarverantwoordingsplicht voor deze doelgroep kan beperken. In dit blog gaan wij in op de gevolgen.

Ontslag bestuurder zorgorganisatie door rechtbank ex art. 2:298 BW

In de uitspraak van 20 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4629 wijst de rechtbank Amsterdam het door het Openbaar Ministerie op grond van art. 2:298 BW gevorderde ontslag van de bestuurder van een stichting (een zorgorganisatie) toe. In dit blog bespreken wij het algemene kader voor ontslag van stichtingsbestuurders op de voet van art. 2:298 BW en gaan wij in op deze uitspraak.

Bestuurdersaansprakelijkheid zorgaanbieder wegens declaratiefraude?

Op 15 augustus 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2023:6866) uitspraak gedaan in een zaak over het verhaal door zorgverzekeraar VGZ op de bestuurder van een zorgaanbieder van aan zorgbudgethouders verstrekte PGB-gelden. In dit blog gaan wij in op de belangrijkste bevindingen.

Minister Helder gebruikt pauzeknop voor Jaarverantwoording Zorg 2022 en 2023!

Goed nieuws voor alle zorgaanbieders die over 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording in moeten dienen! Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft op 28 september jl. laten weten dat zij omwille van een ‘rustige en zorgvuldige implementatie’ de verplichting om een openbare jaarverantwoording in te dienen zal pauzeren voor voornoemde groep. De pauze geldt niet alleen voor de jaarverantwoording over boekjaar 2022, maar ook over boekjaar 2023.

Rapportageverplichting SER quotum en streefcijfers

Deadline in zicht! Sinds 1 januari 2022 is in het BW verankerd (i) een ingroeiquotum voor de rvc's van beursgenoteerde vennootschappen; (ii) passende en ambitieuze streefcijfers voor grote vennootschappen. Grote vennootschappen worden daarbij verplicht jaarlijks te rapporteren aan de SER. De eerste rapportagedatum komt er aan: 31 oktober 2023. In dit blog gaan wij in op de inhoud van het ingroeiquotum, de streefcijfers en de rapportageverplichting.

Publicatie: Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht

Recent verscheen het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht als deel 183 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Onze specialisten Louis Houwen, Charlotte Perquin-Deelen en Robert Andes (secr.) vormen de redactie van dit Handboek

Annotatie beschikking Ondernemingskamer; adviesrecht OR bij wijziging governance zorg BV

De Ondernemingskamer heeft op 22 december 2022 een beschikking gewezen aangaande de wijziging van de governance van tbs-kliniek Fivoor BV door toetreding van aandeelhouders in de rvb en uitbreiding van de rvc met leden van de rvc van de aandeelhouders. In haar annotatie in JOR 2023/205 gaat Charlotte Perquin-Deelen nader in op deze beschikking.

Publicatie Charlotte Perquin-Deelen in Tijdschrift Conflicthantering

Bij het nemen van besluiten spelen onbewuste mentale processen een rol waarbij we door onszelf worden misleid. Vooral biases − denkfouten die bijna altijd voortkomen uit het onbewuste − beïnvloeden onze besluitvorming. Wat zijn die biases, en hoe kunnen rechters, advocaten en mediators kennis hiervan inzetten bij hun eigen besluitvormingsprocessen en die van partijen? In een recente publicatie in Tijdschrift Conflicthantering (2023/3) gaat Charlotte Perquin-Deelen hier op in

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): abortusklinieken

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de WTZi vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen (onafhankelijke interne toezichthouder). In dit blog wordt ingegaan op de gevolgen van de Wtza voor abortusklinieken.

1 2 3 4 5 6
...
8