1. Home
  2. Specialisten
  3. Maaike de Jonge

Maaike de Jonge Advocaat - Senior Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 35 Mobiel 06 1101 29 68 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Maaike de Jonge

Biografie

In 2014 is Maaike de Jonge beëindigd tot advocaat en sinds 2017 is zij verbonden aan Dirkzwager legal & tax. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en voltooide de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) in 2020 cum laude.

Advocaat Arbeidsrecht 

Maaike beschikt als specialist Arbeidsrecht over brede ervaring in zowel type zaken als cliënten, met een duidelijke focus op corporate arbeidsrecht, waarbij zij veel ervaring heeft met herstructureringen (in de zorg) en reorganisaties. Daarnaast legt zij zich toe op flexibele arbeidsrelaties en fraude in de werkrelatie.

Wat zijn bijvoorbeeld de personele consequenties van een herstructurering, hoe moet hiermee worden omgegaan en op welke wijze dient het overleg met de sociale partners, medezeggenschapsorganen en de andere stakeholders worden gevoerd? Maaike voert in dit kader niet alleen overleg met HR-professionals, maar ook voor de boardroom fungeert zij als juridisch sparringpartner.

Flexibele arbeidsrelaties en flexibele samenwerkingsvormen

Ondernemers hebben in toenemende mate behoefte aan flexibele arbeidsrelaties en flexibele samenwerkingsvormen om zodoende in te spelen op de wisselende behoefte aan personeel. Flexibele arbeidsrelaties en flexibele samenwerkingsvormen zijn daar beter op afgestemd. Niet alleen werkgevers zijn gebaat bij flexibele inzet van personeel, ook werknemers hebben in toenemende mate behoefte aan vrijheid.

Maaike is thuis in de relevante wet- en regelgeving aangaande de verschillende samenwerkingsmogelijkheden. Op die manier kan zij de arbeidsverhoudingen binnen uw onderneming inrichten op een manier die juridisch toelaatbaar is en op een wijze zoals u dat wenst.

Strafrechtelijke achtergrond 

Werkgevers worden regelmatig geconfronteerd met wangedrag van werknemers, waarbij in sommige gevallen sprake is van strafrechtelijke overtredingen of vergrijpen. Denk hierbij aan verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Met welke regels krijgt een werkgever te maken als (zij vermoedt dat) sprake is van fraude op de werkvloer? Op welke wijze dient de opsporing plaats te vinden? Welke arbeidsrechtelijke consequenties bieden uitkomst? Gelet op haar strafrechtelijke achtergrond binnen de advocatuur, adviseert en procedeert Maaike veelvuldig in zaken die plaatsvinden op het snijvlak van het arbeids- en strafrecht.

Door haar ruime proceservaring in zowel het arbeidsrecht als het strafrecht, weet Maaike niet alleen hoe zij haar cliënten moet adviseren en een kwestie strategisch moet insteken, maar weet zij tevens haar weg te vinden in de rechtbank of het gerechtshof en schuwt zij een procedure niet.

Zorginstellingen en ondernemingen  

Maaike staat niet alleen de nodige (grote) zorginstellingen bij, maar treedt ook veelvuldig op als advocaat voor grote en middelgrote ondernemingen binnen de profit sector. Maaike weet door haar jarenlange ervaring goed met welke sectorspecifieke vraagstukken en uitdagingen ondernemers en zorgprofessionals zich geconfronteerd zien, maar weet door haar multidisciplinaire aanpak ook haar collega’s van de secties Gezondheidszorg en Ondernemingsrecht te vinden.

Betrouwbaar, toegankelijk en betrokken, zo wordt Maaike door haar cliënten omschreven. Zij hanteert een praktische en oplossingsgerichte aanpak en beschikt over een niet aflatende inzet. Maaike spreekt de taal van de ondernemer en door haar dienstverlenende houding in iedere zaak weet zij jarenlange en duurzame relaties met cliënten op te bouwen. In haar vrije tijd sport Maaike veel en streeft zij altijd naar de winst. Haar fanatisme en winnaarsmentaliteit vind je terug in de manier waarop zij zich vastbijt in haar dossiers.

Specialisaties

- Conflict
- Corporate
- Fraude 

Functie(s)

2017 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Food & Agri, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Zorg Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Gewerkt aan

Opleiding(en)

2020 2020 Post Academische Leergang Arbeidsrecht (cum laude) aan de Erasmus Academie
2014 2017 Beroepsopleiding Orde van Advocaten
2011 2012 Master Strafrecht, Universiteit Utrecht
2008 2011 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

- Lid Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN)
- Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)
- Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Lid vertrouwenscommissie hockeyclub Ares (Apeldoorn)
- Lid van de ondernemingsraad van Dirkzwager

Talen

Nederlands, Engels

Events


6 juni 2024

Arbeidsrecht event 6 juni 2024

Duik in de dynamische wereld van de arbeidsmarkt! Ook in 2024 blijft deze voortdurend in beweging. Weet uw organisatie hoe ze moet meebewegen in de pensioentransitie, wat er komt kijken bij een gewenste of noodzakelijke reorganisatie als gevolg van veranderende marktomstandigheden, is uw organisatie up-to-date met een goed integriteitsbeleid en op de hoogte van de wijzigende regelgeving voor het werken met ZZP’ers? In ons evenement inspireren wij u graag met informatie en praktijkvoorbeelden bij deze belangrijke onderwerpen.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Maaike de Jonge

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 38

Niets doen is geen optie, hernieuwde Handreiking “Cultuurverandering op de werkvloer”

Afgelopen week is er een nieuwe Handreiking “Cultuurverandering op de werkvloer, over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag” gepubliceerd, in vervolg op het eerste prototype dat in mei 2023 door regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, is uitgebracht. De vernieuwde handreiking is aangescherpt en uitgebouwd en richt zich onder meer op preventie en het in gang zetten van een blijvende cultuurverandering op de werkvloer.

Integriteit op de werkvloer: de vertrouwenspersoon

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich gehoord voelen wanneer zij zich geconfronteerd zien met ongewenste omgangsvormen of andere integriteitsschendingen? In deze podcast gaan arbeidsrechtadvocaten Maaike de Jonge en Dennis Hut samen met Sonja Jansen (gecertificeerd vertrouwenspersoon) in op de rol van de vertrouwenspersoon binnen organisaties, staan zij stil bij nut en noodzaak van het aanstellen een vertrouwenspersoon en wordt vooruitgeblikt op de aanstaande wettelijke verplichtstelling.

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - juli 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand juli 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd in het rechtsgebied ‘Arbeidsrecht’.

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - juni 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand juni 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd in het rechtsgebied ‘Arbeidsrecht’.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) als werkgever

Veel medisch specialisten die werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) zijn als vrij beroepsbeoefenaar georganiseerd in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het functioneren van het MSB en de relatie met het ziekenhuis/ZBC leidt in de praktijk tot diverse juridische en fiscale vraagstukken. Bijvoorbeeld welke verplichtingen voor het MSB voortvloeien uit sectorspecifieke wet- en regelgeving, vragen over de samenwerking met het ziekenhuis/ZBC en de fiscale toetsing van het MSB door de Belastingdienst. In deze blogreeks gaan wij in op juridische en fiscale aspecten die spelen bij MSB’en. Dit artikel gaat over het MSB als werkgever.

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - mei 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand mei 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd in het rechtsgebied ‘Arbeidsrecht’.

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - april 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand april 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd.

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - maart 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand maart 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd.

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - februari 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand februari 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd.

Wet bescherming klokkenluiders (gedeeltelijk) in werking getreden

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Wbk) gedeeltelijk in werking getreden en treedt daarmee in de plaats van de Wet Huis voor Klokkenluiders. De bepalingen met betrekking tot het anoniem melden én de handhaving van en het toezicht op deze wet door het Huis van de Klokkenluider zullen op een later moment van kracht worden.

Geldig studiekostenbeding bij ontbreken glijdende schaal?

Op 15 december 2022 is een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gepubliceerd, waarin de vraag centraal staat of een studiekostenbeding geldig is op het moment dat een glijdende schaal ontbreekt. In deze blog gaan wij nader in op de voorwaarden waaraan een studiekostenbeding moet voldoen en hoe zich dit verhoudt in de zaak die centraal stond bij de Rechtbank Midden-Nederland.

1 2 3 4