1. Home
  2. Specialisten
  3. Maaike de Jonge

Maaike de Jonge Advocaat - Senior Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 024 381 31 47 Mobiel 06 1101 29 68 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Maaike de Jonge

Biografie

In 2014 is Maaike de Jonge beëindigd tot advocaat en sinds 2017 is zij verbonden aan Dirkzwager legal & tax. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en voltooide de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) in 2020 cum laude.

Advocaat Arbeidsrecht 

Maaike beschikt als specialist Arbeidsrecht over brede ervaring in zowel type zaken als cliënten, met een duidelijke focus op corporate arbeidsrecht, waarbij zij veel ervaring heeft met herstructureringen (in de zorg) en reorganisaties. Daarnaast legt zij zich toe op flexibele arbeidsrelaties en fraude in de werkrelatie.

Wat zijn bijvoorbeeld de personele consequenties van een herstructurering, hoe moet hiermee worden omgegaan en op welke wijze dient het overleg met de sociale partners, medezeggenschapsorganen en de andere stakeholders worden gevoerd? Maaike voert in dit kader niet alleen overleg met HR-professionals, maar ook voor de boardroom fungeert zij als juridisch sparringpartner.

Flexibele arbeidsrelaties en flexibele samenwerkingsvormen

Ondernemers hebben in toenemende mate behoefte aan flexibele arbeidsrelaties en flexibele samenwerkingsvormen om zodoende in te spelen op de wisselende behoefte aan personeel. Flexibele arbeidsrelaties en flexibele samenwerkingsvormen zijn daar beter op afgestemd. Niet alleen werkgevers zijn gebaat bij flexibele inzet van personeel, ook werknemers hebben in toenemende mate behoefte aan vrijheid.

Maaike is thuis in de relevante wet- en regelgeving aangaande de verschillende samenwerkingsmogelijkheden. Op die manier kan zij de arbeidsverhoudingen binnen uw onderneming inrichten op een manier die juridisch toelaatbaar is en op een wijze zoals u dat wenst.

Strafrechtelijke achtergrond 

Werkgevers worden regelmatig geconfronteerd met wangedrag van werknemers, waarbij in sommige gevallen sprake is van strafrechtelijke overtredingen of vergrijpen. Denk hierbij aan verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Met welke regels krijgt een werkgever te maken als (zij vermoedt dat) sprake is van fraude op de werkvloer? Op welke wijze dient de opsporing plaats te vinden? Welke arbeidsrechtelijke consequenties bieden uitkomst? Gelet op haar strafrechtelijke achtergrond binnen de advocatuur, adviseert en procedeert Maaike veelvuldig in zaken die plaatsvinden op het snijvlak van het arbeids- en strafrecht.

Door haar ruime proceservaring in zowel het arbeidsrecht als het strafrecht, weet Maaike niet alleen hoe zij haar cliënten moet adviseren en een kwestie strategisch moet insteken, maar weet zij tevens haar weg te vinden in de rechtbank of het gerechtshof en schuwt zij een procedure niet.

Zorginstellingen en ondernemingen  

Maaike staat niet alleen de nodige (grote) zorginstellingen bij, maar treedt ook veelvuldig op als advocaat voor grote en middelgrote ondernemingen binnen de profit sector. Maaike weet door haar jarenlange ervaring goed met welke sectorspecifieke vraagstukken en uitdagingen ondernemers en zorgprofessionals zich geconfronteerd zien, maar weet door haar multidisciplinaire aanpak ook haar collega’s van de secties Gezondheidszorg en Ondernemingsrecht te vinden.

Betrouwbaar, toegankelijk en betrokken, zo wordt Maaike door haar cliënten omschreven. Zij hanteert een praktische en oplossingsgerichte aanpak en beschikt over een niet aflatende inzet. Maaike spreekt de taal van de ondernemer en door haar dienstverlenende houding in iedere zaak weet zij jarenlange en duurzame relaties met cliënten op te bouwen. In haar vrije tijd sport Maaike veel en streeft zij altijd naar de winst. Haar fanatisme en winnaarsmentaliteit vind je terug in de manier waarop zij zich vastbijt in haar dossiers.

Specialisaties

- Conflict
- Corporate
- Fraude 

Functie(s)

2017 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Food & Agri, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Zorg Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Gewerkt aan

Opleiding(en)

2020 2020 Post Academische Leergang Arbeidsrecht (cum laude) aan de Erasmus Academie
2014 2017 Beroepsopleiding Orde van Advocaten
2011 2012 Master Strafrecht, Universiteit Utrecht
2008 2011 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

- Lid Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN)
- Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)
- Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- Lid vertrouwenscommissie hockeyclub Ares (Apeldoorn)
- Lid van de ondernemingsraad van Dirkzwager

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Maaike de Jonge

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 30

Jurisprudentieoverzicht Integriteit - februari 2023

De vakgroep Integriteit plaatst elke maand een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van integriteit op de werkvloer, in de breedste zin van het woord. Deze bijdrage bevat de jurisprudentie die in de maand februari 2023 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd.

Wet bescherming klokkenluiders (gedeeltelijk) in werking getreden

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Wbk) gedeeltelijk in werking getreden en treedt daarmee in de plaats van de Wet Huis voor Klokkenluiders. De bepalingen met betrekking tot het anoniem melden én de handhaving van en het toezicht op deze wet door het Huis van de Klokkenluider zullen op een later moment van kracht worden.

Geldig studiekostenbeding bij ontbreken glijdende schaal?

Op 15 december 2022 is een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gepubliceerd, waarin de vraag centraal staat of een studiekostenbeding geldig is op het moment dat een glijdende schaal ontbreekt. In deze blog gaan wij nader in op de voorwaarden waaraan een studiekostenbeding moet voldoen en hoe zich dit verhoudt in de zaak die centraal stond bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Fraude op de werkvloer: dagdieverij

Fraude op de werkvloer is van alle tijden en komt in talloze vormen voor. In de huidige tijdsgeest, waarin veel bedrijven het thuiswerken (blijvend) hebben geïmplementeerd in hun organisatie, zijn dan ook nieuwe vormen van fraude denkbaar. Een voorbeeld daarvan betreft werknemers die gedurende de periode dat zij thuiswerken, helemaal geen werkzaamheden verrichten. Deze vorm van fraude komt niet alleen voor bij thuiswerkende werknemers, maar ook bij werknemers die op kantoor werken, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Arbeidsvoorwaarden: leuker kunnen we het niet maken, wel meer voorspelbaar en transparant.

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wetgever de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152) hebben geïmplementeerd. Deze richtlijn bevat een aantal aanpassingen van de rechten van werknemers en heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de scholingsplicht, de afspraken over een studiekostenbeding en het verbieden van nevenwerkzaamheden. Daarnaast schrijft deze richtlijn voor dat meer informatie moet worden verstrekt aan werknemers, bijvoorbeeld over hun arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en rechten en verplichtingen. Het doel van deze richtlijn is om meer zekerheid, voorspelbaarheid en transparantie te creëren over de arbeidsvoorwaarden.

Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg: arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Bij fusies en overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen partijen voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen. In de blogreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij fusies en overnames in de zorgsector. Dit artikel van de artikelenreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaat over de gevolgen van de fusies en overnames voor de betrokken werknemers. Wat gebeurt er met hun arbeidsrechtelijke positie? Welke regels en procedures moeten er gevolgd worden?

Junior vs. Senior: Loes Vink en Maaike de Jonge

Een senior-advocaat neemt een junior-advocaat voor drie jaar onder zijn hoede. Deze jonge mensen vormen de nieuwe generatie Dirkzwagerjuristen. Hoe kijkt de junior naar de senior en andersom?

Werknemer of zelfstandige: de kwalificatievraag

Zoals u in onze eerste blog heeft kunnen lezen kan het antwoord op de kwalificatievraag, of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst, grote gevolgen hebben voor zowel zzp’er als opdrachtgever. In deze tweede blog uit de blogreeks over (schijn)zelfstandigen staat de kwalificatievraag centraal. Waarom is deze vraag van groot belang en speelt de bedoeling van partijen wel óf geen rol bij de beantwoording hiervan?

Ben ik werknemer of zelfstandige?

Nederland telde in 2020 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dit aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het werken als zelfstandige financieel aantrekkelijk is voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever. Door de snelle opkomst van platformarbeid (zoals bijvoorbeeld Deliveroo en Uber) is de kwalificatievraag de laatste jaren een hot topic in het arbeidsrecht. Een gevolg hiervan is onder meer dat de problematiek rondom (schijn)zelfstandigheid steeds groter wordt.

1 2 3