De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:15 uur
Dinsdag 5 oktober 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Auteursrecht voor ondernemers
Webinar

Auteursrecht voor ondernemers

Auteursrechten zijn essentieel voor alle ondernemers. Zij hebben voortdurend te maken met auteursrechten, van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren.

Het auteursrecht is complex en voortdurend in ontwikkeling. Welke regels gelden er? En hoe gaat u daar in de praktijk mee om? Joost Becker en Lorena van den Berg maken dat op dinsdag 5 oktober 2021 voor u inzichtelijk tijdens het webinar Auteursrecht voor Ondernemers.

Tijdens dit webinar zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

Waarop rust auteursrecht?

De reikwijdte van het auteursrecht is enorm groot. Om een paar voorbeelden te noemen: websites, software, huisstijl, advertenties, logo’s, foto’s en digitale content kunnen allemaal onder het auteursrecht vallen. Wanneer zijn deze objecten beschermd? In hoeverre kunnen ideeën en concepten worden geclaimd via het auteursrecht?

Wie is de rechthebbende?

De hoofdregel van het auteursrecht is eenvoudig: de maker van het werk heeft de auteursrechten. Maar verkrijgt de ondernemer ook het auteursrecht op werken van werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten, freelancers of opdrachtnemers? En hoe kan de ondernemer bewijzen dat hij rechthebbende is?

Wat moet u doen bij inbreuk op auteursrechten?

Aan de auteursrechthebbende zijn de exclusieve rechten tot het gebruiken van werken voorbehouden. Wij bespreken wanneer er sprake is van inbreuk op deze rechten en hoe inbreuken op het auteursrecht in de praktijk worden aangepakt. Welk bewijs is nodig? Welke procedures gelden? Kunnen de geleden schade en de gemaakte juridische kosten worden verhaald?

Varia

Wij bespreken tevens wat u als contractueel kunt regelen omtrent auteursrechten, licenties en andere voorwaarden.

Interactief!

Tijdens het webinar is er alle gelegenheid om (via de chat) vragen te stellen aan de sprekers. Vragen die niet tijdens die middag beantwoord kunnen worden, zullen alsnog achteraf worden beantwoord!

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:15 uur
Dinsdag 5 oktober 2021 Webinar Online

Voor alle ondernemers.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:00 Vragenronde
15:15 Einde

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Lorena van den Berg

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendomsrecht (IE), IT- en privacyrecht. In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met het procederen en adviseren op het gebied van het auteursrecht, merken- en modellenrecht, handelsnaamrecht en reclamerecht. Ook stel ik (licentie)overeenkomsten op. Daarnaast houd ik mij bezig met het adviseren over IT-contracten en het procederen bij mislukte automatisering. Vragen of kennismaken? Neem gerust contact met mij op via 06 43 01 20 96 of vandenberg@dirkzwager.nl

Joost Becker

Advocaat - Partner

Specialist Intellectuele Eigendom (IE): auteursrecht, merken, modellenrecht, handelsnamen, domeinnamen, adwords, slaafse nabootsing & misleidende en vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken. In mijn dagelijkse praktijk sta ik diverse ondernemers bij, van multinationals tot het MKB, met advies-, proces- en contractenwerk (overdracht, licenties, NDA, R&D, JDA, etc.). Daarnaast geef ik regelmatig seminars & lezingen over uiteenlopende onderwerpen op IE-gebied en biedt alle mogelijke ondersteuning op het gebied van IE en branding. Ik publiceer ook regelmatig over IE-recht. Vragen of kennismaken? Neem gerust contact met mij op via 088 - 24 24 100 of becker@dirkzwager.nl

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events