Zoeken
 1. Ambtenarenrecht

ExpertiseAmbtenarenrecht

De vakgroep Ambtenarenrecht is een speciaal team van advocaten dat zich inhoudelijk toelegt op het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen en openbare en private onderwijsinstellingen. De rechtspositieregelingen bij deze instellingen wijken aanzienlijk af van het reguliere arbeidsrecht. Daarom is voor een goed advies en professionele begeleiding op dit gebied specifieke juridische kennis nodig.

Specialistische kennis

Het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen wijkt af van dat voor werknemers in de particuliere sector. Voor deze laatste groep is het burgerlijk procesrecht van toepassing; voor ambtenaren geldt de Algemene wet bestuursrecht. Per sector is sprake van verschillende rechtspositieregelingen. Dat alles is vaak zo specifiek, dat de inbreng van een advocaat met specialistische juridische kennis en ervaring het grote verschil kan maken.

Wij werken voor diverse overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast behartigen wij de belangen van universiteiten, hogescholen en het primair en voortgezet onderwijs. Wij zijn ook actief voor individuele ambtenaren en werknemers van de genoemde instellingen.

Heeft u vragen over een van de volgende onderwerpen, dan kunnen wij u zeker van dienst zijn:

 • Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag
 • Reorganisaties en sociale plannen
 • Pensioen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Functiewaardering
 • Sociale verzekeringen

Samenwerking sectie Overheid

Wij werken nauw samen met onze collega’s van de sectie Overheid. Dit stelt ons in staat onze specifieke kennis van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en overheidszaken te bundelen in het belang van onze cliënten. Wij houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied. Voor grotere cliënten stellen wij een team samen van meerdere advocaten, van wie één uw accountmanager is. U behoudt altijd uw vaste aanspreekpunt. Uw eigen advocaat die volledig op de hoogte is van uw specifieke situatie, die direct kan inspelen op nieuwe kwesties en uw belangen nooit uit het oog verliest.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Stomdronken op het werk, niet altijd goede reden voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een krachtig arbeidsrechtelijk middel maar moet heel zorgvuldig worden to...

Buby den Heeten
Lees meer

Hebben buitenlandse chauffeurs recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden?

Hebben Hongaarse en Duitse chauffeurs, die in dienst zijn van Hongaarse en Duitse zusterbedrijven va...

Buby den Heeten
Lees meer

Honderd jaar oude uitspraak nog steeds actueel

Opzegging voor aanvang van de werkzaamheden rechtsgeldig

Buby den Heeten
Lees meer

TELFA country by country guide

Lees meer

Proeftijdontslag tijdens ziekte? Oppassen!

In de meeste nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt een proeftijd opgenomen. Als er sprake is van een ar...

Buby den Heeten
Lees meer

Het opzegverbod tijdens ziekte

Heeft u te maken met een zieke en arbeidsongeschikte medewerker? Dan moet u rekening houden met het ...

Buby den Heeten
Lees meer

Het Regeerakkoord: Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk

Het aanstormende kabinet heeft in het regeringsakkoord ingezet op een verlichting van de verplichtin...

Buby den Heeten
Lees meer

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 2)

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. I...

Buby den Heeten
Lees meer

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 1)

Het aantal werkgevers dat kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de WIA neemt in vogelvlucht toe...

Buby den Heeten
Lees meer

PGB-houder verplicht tot betaling transitievergoeding bij einde dienstverband met zorgverlener

Een vader is sedert 2011 bewindvoerder over de goederen die toebehoren aan zijn gehandicapte zoon. U...

Buby den Heeten
Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft per brief van 1 juni jl. aan de Tweede Kamer bekend gema...

Geeke Hissink
Lees meer

Internationale arbeid en pensioen in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…

Het is niet direct een onderwerp waar politieke partijen hun vingers aan lijken te willen branden. M...

Geeke Hissink
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7
Terug naar alle expertises en sectoren