1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Ambtenarenrecht

Expertise Ambtenarenrecht

De vakgroep Ambtenarenrecht is een speciaal team van advocaten dat zich inhoudelijk toelegt op het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen en openbare en private onderwijsinstellingen. De rechtspositieregelingen bij deze instellingen wijken aanzienlijk af van het reguliere arbeidsrecht. Daarom is voor een goed advies en professionele begeleiding op het gebied van ambtenarenrecht specifieke juridische kennis nodig.

Specialistische kennis ambtenarenrecht

Het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen wijkt af van dat voor werknemers in de particuliere sector. Voor deze laatste groep is het burgerlijk procesrecht van toepassing; voor ambtenaren geldt de Algemene wet bestuursrecht. Per sector is sprake van verschillende rechtspositieregelingen. Dat alles is vaak zo specifiek, dat de inbreng van een advocaat ambtenarenrecht met specialistische juridische kennis en ervaring het grote verschil kan maken.

Wij werken voor diverse overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast behartigen wij de belangen van universiteiten, hogescholen en het primair en voortgezet onderwijs. Wij zijn ook actief voor individuele ambtenaren en werknemers van de genoemde instellingen.

Heeft u vragen over onderwerpen gerelateerd aan ambtenarenrecht, dan kunnen wij u zeker van dienst zijn:

 • Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag
 • Reorganisaties en sociale plannen
 • Pensioen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Functiewaardering
 • Sociale verzekeringen

Samenwerking sectie Overheid

Wij werken nauw samen met onze collega’s van de sectie Overheid. Dit stelt ons in staat onze specifieke kennis van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en overheidszaken te bundelen in het belang van onze cliënten. Wij houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied. Voor grotere cliënten stellen wij een team samen van meerdere advocaten, van wie één uw accountmanager is. U behoudt altijd uw vaste aanspreekpunt. Uw eigen advocaat die volledig op de hoogte is van uw specifieke situatie, die direct kan inspelen op nieuwe kwesties en uw belangen nooit uit het oog verliest.

Ambtenarenrecht advocaat nodig?

Wilt u een ambtenarenrecht advocaat inschakelen? Dirkzwager advocaten staat voor u klaar. Neem gerust contact op met één van onze advocaten. Zij helpen u graag met ambtenarenrecht.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 98

Gemeenten: niet het hele IKB telt mee bij de berekening van de transitievergoeding

In mijn praktijk sta ik veel gemeenten bij. Daarbij zie ik dat het bij menig gemeente standaardpraktijk is om bij een ontslag van een ambtenaar bij de berekening van de transitievergoeding het gehele IKB mee te nemen. Dat betekent 17,05% van het maandsalaris. De kantonrechter Rotterdam oordeelt in een recente gepubliceerde uitspraak dat dit niet hoeft (ECLI:NL:RBROT:2023:4859).

De bescherming van bedrijfsgeheimen wordt (nog) lastiger in de toekomst! Wat nu te doen?

Het kabinet heeft gisteren de strenge regels bekendgemaakt die in een wetsvoorstel uitgewerkt zullen worden om het concurrentiebeding verder aan banden te leggen. Hieronder licht ik de beoogde regels toe. Het zal nog even duren voordat deze regels wet zijn. Dat betekent wat mij betreft echter niet dat u nu kunt stilzitten. Nu het gebruik van een concurrentiebeding in de toekomst verder bemoeilijkt wordt, is er des te meer reden om in brede zin na te (blijven) denken: hoe beschermen wij onze bedrijfsgeheimen? Bijna alle ondernemingen hebben nog een slag te maken wat betreft de omgang met bedrijfsgeheime informatie. Vaak kan met relatief eenvoudige aanpassingen een effectievere strategie gehanteerd worden bij het omgaan met zulke informatie. Wilt u hier meer over weten, of even sparren? Neem vooral contact op!

Integriteit en (ongewenste) belangenverstrengeling

Organisaties hebben in toenemende te maken met ‘belangenverstrengeling’ bij het nemen van besluiten en de voorbereiding/uitvoering daarvan. Niet alleen vanuit geldende wet- en regelgeving (inclusief branche- en beroepscodes), maar ook omdat we met z’n allen, als maatschappij, hoge verwachtingen hebben van integer handelen van organisaties en personen. Belangenverstrengeling kan een bedreiging zijn voor de integriteit van organisaties en hun leidinggevenden, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi)publieke sector. Het is een lastig onderwerp waarbij het vertrouwen in de organisatie en degenen die daar werken op het spel staat. Voortdurend botsen verschillende belangen, wanneer is sprake van ongewenste belangenverstrengeling of de schijn hiervan? In deze blog schets ik de (arbeidsrechtelijke) kaders van belangenverstrengeling.

Belangrijke pensioenuitspraak voor gemeenten en werkbedrijven met een personeelsvennootschap

Op 2 mei jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een pensioenkwestie tussen het pensioenfonds StiPP en een door de gemeente opgerichte personeelsvennootschap waar medewerkers die vallen onder de reikwijdte van de Participatiewet in dienst zijn (Zuidhoek-Flex). StiPP is door het Hof in het ongelijk gesteld. Een uitspraak die zeker ook impact kan of zal hebben op de pensioensituatie van andere gemeenten en werkbedrijven met zo’n personeelsvennootschap.

Fraude? Zet de juiste stappen!

Als u of uw onderneming wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) fraude gaan alle alarmbellen rinkelen. In zo’n situatie is het belangrijk om het hoofd koel te houden en de juiste stappen te zetten om de kwestie tot een goed einde te brengen.

Integriteit op de werkvloer (3): implementatie van de gedragscode

In de voorgaande blogs is vanuit verschillende (arbeidsrechtelijke) invalshoeken stilgestaan bij het belang van een geïntegreerd integriteitsbeleid en de gedragscode als onmisbaar onderdeel daarvan. Werkgevers die beschikken over kenbare en op schrift gestelde gedragsregels hebben een betere uitgangspositie bij het omgaan met risico’s rond niet-integer handelen van personeel. Dit roept de vraag op hoe werkgevers kunnen zorgen voor een succesvolle implementatie van de gedragscode binnen de organisatie. En minstens even belangrijk: hoe houd je de inhoud van de gedragscode “levend”?

1 2 3 4 5 6
...
9
Terug naar alle expertises en sectoren