1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Ambtenarenrecht

Expertise Ambtenarenrecht

De vakgroep Ambtenarenrecht is een speciaal team van advocaten dat zich inhoudelijk toelegt op het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen en openbare en private onderwijsinstellingen. De rechtspositieregelingen bij deze instellingen wijken aanzienlijk af van het reguliere arbeidsrecht. Daarom is voor een goed advies en professionele begeleiding op het gebied van ambtenarenrecht specifieke juridische kennis nodig.

Specialistische kennis ambtenarenrecht

Het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen wijkt af van dat voor werknemers in de particuliere sector. Voor deze laatste groep is het burgerlijk procesrecht van toepassing; voor ambtenaren geldt de Algemene wet bestuursrecht. Per sector is sprake van verschillende rechtspositieregelingen. Dat alles is vaak zo specifiek, dat de inbreng van een advocaat ambtenarenrecht met specialistische juridische kennis en ervaring het grote verschil kan maken.

Wij werken voor diverse overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast behartigen wij de belangen van universiteiten, hogescholen en het primair en voortgezet onderwijs. Wij zijn ook actief voor individuele ambtenaren en werknemers van de genoemde instellingen.

Heeft u vragen over onderwerpen gerelateerd aan ambtenarenrecht, dan kunnen wij u zeker van dienst zijn:

 • Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag
 • Reorganisaties en sociale plannen
 • Pensioen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Functiewaardering
 • Sociale verzekeringen

Samenwerking sectie Overheid

Wij werken nauw samen met onze collega’s van de sectie Overheid. Dit stelt ons in staat onze specifieke kennis van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en overheidszaken te bundelen in het belang van onze cliënten. Wij houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied. Voor grotere cliënten stellen wij een team samen van meerdere advocaten, van wie één uw accountmanager is. U behoudt altijd uw vaste aanspreekpunt. Uw eigen advocaat die volledig op de hoogte is van uw specifieke situatie, die direct kan inspelen op nieuwe kwesties en uw belangen nooit uit het oog verliest.

Ambtenarenrecht advocaat nodig?

Wilt u een ambtenarenrecht advocaat inschakelen? Dirkzwager advocaten staat voor u klaar. Neem gerust contact op met één van onze advocaten. Zij helpen u graag met ambtenarenrecht.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 92

Fraude? Zet de juiste stappen!

Als u of uw onderneming wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) fraude gaan alle alarmbellen rinkelen. In zo’n situatie is het belangrijk om het hoofd koel te houden en de juiste stappen te zetten om de kwestie tot een goed einde te brengen.

Integriteit op de werkvloer (3): implementatie van de gedragscode

In de voorgaande blogs is vanuit verschillende (arbeidsrechtelijke) invalshoeken stilgestaan bij het belang van een geïntegreerd integriteitsbeleid en de gedragscode als onmisbaar onderdeel daarvan. Werkgevers die beschikken over kenbare en op schrift gestelde gedragsregels hebben een betere uitgangspositie bij het omgaan met risico’s rond niet-integer handelen van personeel. Dit roept de vraag op hoe werkgevers kunnen zorgen voor een succesvolle implementatie van de gedragscode binnen de organisatie. En minstens even belangrijk: hoe houd je de inhoud van de gedragscode “levend”?

Verplichte opleiding voor werknemers per medio 2022 kosteloos (voor werknemers)

Uiterlijk 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. Deze richtlijn brengt ingrijpende gevolgen met zich mee. In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen en gevolgen van de richtlijn met betrekking tot (verplichte) scholing.

Nieuwe update voortgangsstatus van de Omgevingswet

Minister Ollongren informeert periodiek de Eerste en Tweede Kamer over de meest recente ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet. De wet- en regelgeving is inhoudelijk afgerond en het ontwerp van het KB over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is in behandeling bij de Eerste Kamer. Daarmee lijkt 1 januari 2022 nog steeds een haalbare datum.

Brexit: wat zijn de hoofdregels voor ‘werken en wonen’?

Op 24 december 2020 hebben de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) na maandenlang overleg op de valreep een handelsakkoord bereikt over de afspraken die gelden vanaf 1 januari 2021. Met het handelsakkoord werd de gevreesde ‘harde’ Brexit voorkomen. Tot en met 31 december 2020 gold een overgangsperiode, waarin alle EU-regels en wetten voor het VK nog golden. De overgangsperiode is inmiddels afgelopen en de nieuwe afspraken zijn van kracht. In dit artikel bespreek ik de hoofdregels op het terrein van ‘werken en wonen’, zowel van Britse burgers richting Nederland als Nederlandse burgers richting het VK.

Handreiking Gedragscode (on)gewenste omgangsvormen (1)

Op 21 april 2020 verscheen de Handreiking Gedragscode (on)gewenste omgangsvormen van TNO. In deze twee blogs bespreken wij de Handreiking en gaan wij nader in op de aandachtspunten voor werkgevers bij het toepassen van de Handreiking in de eigen organisatie. Hoe kunt u als werkgever zorgen voor een integere organisatie? In het eerste blog gaan wij in op de achtergrond en de opbouw van de Handreiking.

1 2 3 4 5 6
...
8
Terug naar alle expertises en sectoren