1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Litigation

Expertise Litigation

Voor alle partijen heeft het de voorkeur als een juridisch conflict in overleg is op te lossen. Soms is dat vervelend genoeg niet haalbaar. Dan kan een gerechtelijke procedure nodig zijn om uw recht te halen. De procesadvocaten van het team Litigation zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures in alle instanties. Wij staan u graag bij om de voor u gewenste uitkomst te behalen.

De procesadvocaten van het team Litigation hebben vanuit hun verschillende expertises veel ervaring opgebouwd in het voeren van procedures. Daardoor hebben wij niet alleen inzicht in wat uw rechten zijn, maar weten wij ook hoe wij die rechten voor u kunnen verwezenlijken. Want daar gaat het uiteindelijk om, zeker in een juridische procedure.

Samenwerkende disciplines

Onze procesadvocaten weten elkaar goed te vinden; we delen onze kennis in het belang van de cliënt. Heeft u een grote, complexe zaak die meerdere rechtsgebieden bestrijkt? Dan kunnen wij voor u snel en efficiënt de juiste specialisten uit ons team samenbrengen. Gaat het om een geschil met een fiscale of notariële component? In dat geval werken wij nauw samen met onze eigen fiscalisten en notarissen. 

Civielrechtelijke en corporate litigation zaken

Van geschillen over vastgoedtransacties en algemene voorwaarden, van arbeidsconflicten tot aan complexe aansprakelijkheidszaken, financieel-rechtelijke kwesties en intellectueel eigendomsrecht: in vrijwel alle civielrechtelijke deelgebieden kunnen onze procesadvocaten uw zaak bepleiten. Ook op het gebied van corporate litigation, zoals aandeelhoudersconflicten, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties of overnamegeschillen, hebben wij de vereiste kennis en ervaring in huis.

Van kortgedingrechter tot Hoge Raad

Wij kunnen voor u procederen in alle nationale instanties: van de kortgedingrechter tot aan de Ondernemingskamer. Met cassatieadvocaat Tom van Malssen kunnen wij uw geschil zelfs bij de Hoge Raad brengen (meer informatie, zie: cassatie). 

Zijn team Cassatie & (Appel)procesrecht beschikt in meer algemene zin over hoog specialistische civiel-procesrechtelijke kennis. Deze kennis wordt vanzelfsprekend ook gedeeld met de overige leden van het team Litigation.

Het litigation team

Naast Tom van Malssen bestaat het team Litigation uit: Harry Kruitwagen, René Wildenburg, Koen Mous, Chantal van den Borne, Karin Harmsen en Joost Becker.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 58

Geen schadevergoeding voor Connexxion na beroemde overwinning in aanbestedingszaak

Connexxion heeft via het Europese Hof van Justitie en tot en met de Hoge Raad geprocedeerd over een aanbestedingsfout van het ministerie van VWS. Uiteindelijk met succes. Voor de jarenlange inspanningen wordt zij vooralsnog echter niet beloond: naar het oordeel van de rechtbank Den Haag is Connexxion er niet in geslaagd aan te tonen dat zij door die fout ook daadwerkelijk schade heeft geleden. De zaak toont maar weer eens aan dat het gelijk van de teleurgestelde inschrijver niet zonder meer tot schadevergoeding leidt.

Auteursrecht van de architect in een project

Welke auteursrechten heeft de architect als deze in een project betrokken is? Hoe ver strekt dat recht, bijv. bij uitbreiding van het ontwerp?

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 5/2022 (Hof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2021:2495)

Schuldeisers vorderen betaling van de (indirect) bestuurders van een bv die aandelen van hen heeft overgenomen. Zij baseren hun vordering op onrechtmatige daad (externe bestuurdersaansprakelijkheid). Evenals eerder de rechtbank wijst het hof de vorderingen tegen de bestuurders af. Het hof overweegt dat een SPA-bepaling niet gelezen moet worden als een garantie, maar als een inspanningsverbintenis en dat de (indirect) bestuurder van de koper geen persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden.

Auteursrecht advocaat nodig?

Onze ervaren advocaten adviseren over het structureren en beheren van auteursrechten, en procederen waar nodig bij inbreuk. Dirkzwager advocaten

Auteursrecht op software

Software kan worden beschermd door verschillende rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht. Wat houdt dit in?

Opgepast met "gratis" reclames....

Het maken van reclame voor gratis producten is niet altijd toelaatbaar. Voor diensten geldt hetzelfde, blijkt uit een recente uitspraak.

1 2 3 4 5
Terug naar alle expertises en sectoren