1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Litigation

Expertise Litigation

Voor alle partijen heeft het de voorkeur als een juridisch conflict in overleg is op te lossen. Soms is dat vervelend genoeg niet haalbaar. Dan kan een gerechtelijke procedure nodig zijn om uw recht te halen. De procesadvocaten van het team Litigation zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures in alle instanties. Wij staan u graag bij om de voor u gewenste uitkomst te behalen.

De procesadvocaten van het team Litigation hebben vanuit hun verschillende expertises veel ervaring opgebouwd in het voeren van procedures. Daardoor hebben wij niet alleen inzicht in wat uw rechten zijn, maar weten wij ook hoe wij die rechten voor u kunnen verwezenlijken. Want daar gaat het uiteindelijk om, zeker in een juridische procedure.

Samenwerkende disciplines

Onze procesadvocaten weten elkaar goed te vinden; we delen onze kennis in het belang van de cliënt. Heeft u een grote, complexe zaak die meerdere rechtsgebieden bestrijkt? Dan kunnen wij voor u snel en efficiënt de juiste specialisten uit ons team samenbrengen. Gaat het om een geschil met een fiscale of notariële component? In dat geval werken wij nauw samen met onze eigen fiscalisten en notarissen. 

Civielrechtelijke en corporate litigation zaken

Van geschillen over vastgoedtransacties en algemene voorwaarden, van arbeidsconflicten tot aan complexe aansprakelijkheidszaken, financieel-rechtelijke kwesties en intellectueel eigendomsrecht: in vrijwel alle civielrechtelijke deelgebieden kunnen onze procesadvocaten uw zaak bepleiten. Ook op het gebied van corporate litigation, zoals aandeelhoudersconflicten, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties of overnamegeschillen, hebben wij de vereiste kennis en ervaring in huis.

Van kortgedingrechter tot Hoge Raad

Wij kunnen voor u procederen in alle nationale instanties: van de kortgedingrechter tot aan de Ondernemingskamer. Met cassatieadvocaat Tom van Malssen kunnen wij uw geschil zelfs bij de Hoge Raad brengen (meer informatie, zie: cassatie). 

Zijn team Cassatie & (Appel)procesrecht beschikt in meer algemene zin over hoog specialistische civiel-procesrechtelijke kennis. Deze kennis wordt vanzelfsprekend ook gedeeld met de overige leden van het team Litigation.

Het litigation team

Naast Tom van Malssen bestaat het team Litigation uit: Harry Kruitwagen, René Wildenburg, Koen Mous, Chantal van den Borne, Karin Harmsen en Joost Becker.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 109

TikTok wint merkengeschil van TIC TAC K.O.

In een recent merkengeschil is het merkhouder TikTok gelukt de inschrijving van TIC TAC K.O. tegen te houden, met een beroep op verwarringsgevaar...

Bewijslast voor een werkgever bij grensoverschrijdend gedrag in een ontslagprocedure

Samen met mijn sectiegenoot Anuschka van Zanten schreef ik deze blog over de bewijslast van een werkgever in een ontslagprocedure bij grensoverschrijdend gedrag. Is het ter ore komen van grensoverschrijdend gedrag - vergezeld van schriftelijke verklaringen hierover - voldoende voor het beëindigen van een dienstverband?

(Geen) merkbescherming voor promotionele slogan

De slogan 'other companies do software we do support' kan niet als merk worden ingeschreven omdat de uitdrukking elk onderscheidend vermogen mist, zo luidt het oordeel van het Gerecht van de Europese Unie.

Onrechtmatig gebruik van Google Ads?

Wanneer is het gebruik van Google Ads of AdWords onrechtmatig? Mag je een merk- of handelsnaam van een ander kopen?

Merk- en handelsnamen van restaurants

Het merk- en handelsnaamrecht geldt ook voor producten en diensten van restaurants. Hoe werkt dit? En welke regels gelden hieromtrent?

Hoge Raad geeft helderheid over vrije artsenkeuze

In een drietal arresten van 9 december 2022 heeft de Hoge Raad helderheid geboden over het hinderpaalcriterium dat centraal staat bij de aanhoudende discussie over de vrije artsenkeuze.

Uw merk beschermen tegen inbreuk?

Met een merk kunt u producten of diensten van uw onderneming onderscheiden van die van andere ondernemingen. Door middel van het merkenrecht kan uw merk worden beschermd en kan bijvoorbeeld worden opgekomen tegen een derde die eenzelfde of een soortgelijk merk gebruikt.

Picnic maakt inbreuk op portretrecht (oud-)werknemer

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat Picnic inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van een oud-werknemer. Door op grote schaal gebruik te maken van haar portret zonder dat de oud-werknemer daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, heeft Picnic naar het oordeel van de kantonrechter onrechtmatig gehandeld. Picnic dient de oud-werknemer € 10.000,-- te betalen aan immateriële schadevergoeding.

1 2 3 4 5 6
...
10
Terug naar alle expertises en sectoren