De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. 20.000 euro aan dwangsommen verbeurd na overdracht domeinnaam aan een derde

20.000 euro aan dwangsommen verbeurd na overdracht domeinnaam aan een derde

Het is risicovol een domeinnaam over te dragen aan een derde, terwijl het gebruik van die domeinnaam door de rechter verboden is op straffe van dwangsommen. Dit blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Leeuwarden. Het betreft een geschil tussen de ondernemer die handelt onder de (domein)naam clubwear.nl en een concurrent die de domeinnaam clubswear.nl gebruikte. De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft in een eerder kort geding in 2009 reeds geoordeeld dat het registrere...
Auteur artikelMark Jansen
Gepubliceerd19 mei 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Het is risicovol een domeinnaam over te dragen aan een derde, terwijl het gebruik van die domeinnaam door de rechter verboden is op straffe van dwangsommen. Dit blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Leeuwarden.

Het betreft een geschil tussen de ondernemer die handelt onder de (domein)naam clubwear.nl en een concurrent die de domeinnaam clubswear.nl gebruikte. De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft in een eerder kort geding in 2009 reeds geoordeeld dat het registreren en gebruiken van de domeinnaam clubswear.nl onrechtmatig is jegens de oudere onderneming clubwear.nl (zie over die zaak ons [intlink id="209" type="post"]eerdere blogbericht[/intlink]). De voorzieningenrechter verbood toen het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl, op straffe van een dwangsom met een maximum van 20.000 euro.

Na dit vonnis heeft de gedaagde de domeinnaam clubswear.nl, samen met de domeinnaam staplingerie.nl, overgedragen aan de bevriende onderneming Jobtactics. Deze heeft de domeinnaam clubswear.nl zo ingericht dat de bezoeker na 20 seconden automatisch wordt doorgeleid naar de website onder de 2e domeinnaam: www.staplingerie.nl.

Clubwear.nl vordert bij de gedaagde in de 1e procedure - de oorspronkelijke houdster van de domeinnaam clubswear.nl - 20.000 euro aan verbeurde dwangsommen. Vervolgens legt ze executoriaal beslag om desnoods door openbare verkoop van goederen dit bedrag daadwerkelijk betaald te kunnen krijgen. In reactie daarop wordt door de beslagene de onderhavige procedure (een kort geding) geinitieerd, waarin o.a. opheffing van dit beslag wordt gevorderd.

De voorzieningenrechter overweegt dat het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl als doorverwijzende domeinnaam is aan te merken als gebruik dat op grond van het vonnis van 2009 is verboden. De rechter oordeelt dat door beide domeinnamen over te dragen aan de bevriende onderneming Jobtactics (die vervolgens een concurrerende onderneming is gestart), in strijd is gehandeld met het vonnis van 13 mei 2009. De vordering om het beslag op te heffen wordt dan ook afgewezen. Ook is de kort geding rechter van oordeel dat het maximum aan dwangsommen is verbeurd.

In het vonnis legt de rechter het woord "gebruik" ruim uit, door te oordelen dat dit ook "overdracht" omvat. Voor zover mij bekend is een dergelijk ruime uitleg nog niet eerder gegeven. Gegeven de zaak kan dit oordeel echter wel verklaard worden. Het lijkt er namelijk op dat de rechter het gebruik van de domeinnaam door Jobtactics aan beslagene wil toerekenen, omdat het er de schijn van heeft dat laatstgenoemde en Jobtactics hebben samengespannen om de domeinnaam, ondanks het vonnis van 2009, te kunnen gebruiken voor een concurrerende winkel.
Beoordeel dit artikel