1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aannemen van buitenlandse werknemers - de kennismigrant

 De kennismigrant

In dit tweede artikel gaan wij in op de verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 20 april 2021
Laatst gewijzigd 06 januari 2023

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant is bedoeld voor het werken in een hooggekwalificeerde functie (al dan niet als zelfstandige). Er geldt bij de aanvraag van deze vergunning een aantal voorwaarden:

(1) Looneis

Om als kennismigrant werkzaam te kunnen zijn, dient de buitenlandse werknemer te voldoen aan een looneis. De looneisen voor 2023 zijn:
- Kennismigrant (30 jaar of ouder) € 5.008,- bruto per maand
- Kennismigrant (jonger dan 30 jaar) € 3.672,- bruto per maand

Er geldt een verlaagde looneis van € 2.631,- bruto per maand indien de kennismigrant voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’.
Er is nog een lagere looneis van toepassing op de kennismigrant die werkzaam gaat zijn als wetenschappelijk onderzoeker, arts in opleiding of (gast)docent, namelijk van € 1.354,08 exclusief vakantiegeld. De kennismigrant moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

Als wetenschappelijk onderzoeker

De kennismigrant moet een onderzoeker zijn die bij een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling of een van overheidswege bekostigde of gesubsidieerde onderzoeksinstelling gaat werken.

Als arts in opleiding                       

De kennismigrant moet een arts in opleiding tot specialist zijn die bij een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie aangewezen opleidingsinstituut gaat werken.

Als (gast)docent

De kennismigrant moet een (gast)docent zijn die gaat werken bij een universiteit, hogeschool of instelling voor hoger internationaal onderwijs die erkend referent is en die instantie moet beschikken over een gastovereenkomst, óf bij een onderzoeksinstelling die gelieerd is aan of werkzaam is op het terrein van een universiteit, hogeschool of instelling voor hoger internationaal onderwijs, die erkend referent is en die beschikt over een gastovereenkomst.

(2) Marktconformiteit

Daarnaast moet het aan de buitenlandse werknemer te betalen loon marktconform moet zijn. Deze eis geldt ter voorkoming van misbruik. Het salaris van een schoonmaakster die voor 10 uur in de week € 5.008,- bruto per maand verdient, is bijvoorbeeld niet marktconform. Er zal in dat geval geen verblijfsvergunning worden verleend door het IND.

(3) Erkend referent (categorie Arbeid)

Daarnaast dient de werkgever waar de kennismigrant gaat werken als ‘erkend referent’ te zijn aangemerkt. De werkgever dient hiervoor een erkenningsprocedure te doorlopen bij het IND. De IND toetst daarbij de betrouwbaarheid en integriteit van uw organisatie. Bent u eenmaal als referent erkend, dan wordt u opgenomen in het openbare register voor erkende referenten en gelden er bijkomende rechten en verplichtingen voor u.

Kosten, beslistermijn en geldigheidsduur

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden de tijd om te beslissen op de aanvraag. De IND brengt voor de aanvraag van de verblijfsvergunning € 350,- in rekening, en voor de erkenningsprocedure € 4.326,- indien de werkgever meer dan 50 werknemers in dienst heeft en € 2.162,- indien de werkgever minder dan 50 werknemers in dienst heeft (of het een start-up betreft). De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst of aanstelling, met een maximum van vijf jaar.