1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aannemen van buitenlandse werknemers - Europese blauwe kaart

Europese blauwe kaart

In dit vierde artikel gaan wij in op de verblijfsvergunning 'Europese blauwe kaart'.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 04 mei 2021
Laatst gewijzigd 06 januari 2023

Voorwaarden

De verblijfsvergunning Europese blauwe kaart is bedoeld voor hoogopgeleide werknemers (expats). Na anderhalf jaar werken in een EU-lidstaat mag de houder van een Europese blauwe kaart in een andere EU-lidstaat gaan werken, mits aan de voorwaarden in die lidstaat wordt voldaan. De voorwaarden om houder te worden van een Europese blauwe kaart zijn de volgende:

(1) Arbeidsovereenkomst

De buitenlandse werknemer moet een arbeidsovereenkomst voor een hooggekwalificeerde baan hebben voor de duur van ten minste twaalf maanden.

(2) Geen sanctie

De werkgever heeft in de periode van maximaal vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag geen sanctie opgelegd gekregen wegens het overtreden van art. 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor werknemersverzekeringen of premies voor volksverzekeringen.

(3) Benodigde bescheiden

Indien de buitenlandse werknemer een gereglementeerd beroep gaat uitoefenen moet hij beschikken over een erkenning van de beroepskwalificaties. Indien de buitenlandse werknemer geen gereglementeerd beroep gaat uitoefenen moet hij beschikken over de voor dat beroep of de desbetreffende sector benodigde getuigschriften van hoger onderwijs.

(4) Geen gevaar openbare orde of nationale veiligheid

De buitenlandse werknemer mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

(5) Opleidingseis

De buitenlandse werknemer heeft een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland of een vergelijkbare opleiding aan een buitenlandse instelling afgerond.

(6) Looneis

De buitenlandse werknemer moet ten minste € 5.867,- bruto per maand gaan verdienen bij zijn nieuwe werkgever. Het voordeel van deze verblijfsvergunning ten opzichte van de verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant (zie artikel 2) is dat u als werkgever niet erkend hoeft te zijn. Daar staat uiteraard tegenover dat de inkomenseis hoger is en er een opleidingseis geldt.

Kosten, beslistermijn en geldigheidsduur

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden de tijd om te beslissen op de aanvraag. De IND brengt voor de aanvraag € 350,- in rekening. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning Europese blauwe kaart is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst of aanstelling vermeerderd met een uitloop van drie maanden, met een maximum van vier jaar.