1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aannemen van buitenlandse werknemers - onderzoeker

Onderzoeker

In dit zesde artikel gaan wij in op de verblijfsvergunning voor arbeid voor een onderzoeker.
Leestijd 
Auteur artikel Stefan Kleijer
Gepubliceerd 18 mei 2021
Laatst gewijzigd 14 februari 2022

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor arbeid voor een onderzoeker is bedoeld om onderzoekers te laten werken voor een Nederlandse onderzoeksinstelling. Dit kan als betaalde onderzoeker, promovendus of onbetaalde onderzoeker met een beurs. Met deze verblijfsvergunning mag de buitenlandse werknemer vrij arbeid verrichten, indien de werknemer aan de geldende voorwaarden blijft voldoen. De voorwaarden voor de verkrijging van de vergunning zijn als volgt:

(1) Erkend referent (categorie Onderzoek)

De werkgever waar de onderzoeker gaat werken moet als ‘erkend referent’ zijn aangemerkt. De werkgever dient hiervoor een erkenningsprocedure te doorlopen bij het IND. De IND toetst daarbij de betrouwbaarheid en integriteit van uw organisatie. Bent u eenmaal als referent erkend, dan wordt u opgenomen in het openbare register voor erkende referenten en gelden er bijkomende rechten en verplichtingen.

(2) Arbeidsovereenkomst

De onderzoeker moet een arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst hebben met de onderzoeksinstelling.

(3) Diploma

De onderzoeker moet een passend diploma van hoger onderwijs hebben. De onderzoeksinstelling beoordeelt of het diploma passend is. Wanneer de buitenlandse werknemer geen passend diploma heeft, kan de onderzoeksinstelling op een andere wijze aantonen dat de buitenlandse werknemer het juiste niveau heeft.

(4) Goedkeuring onderzoeksproject

Het onderzoeksproject moet goedgekeurd zijn door de onderzoeksinstelling.

(5) Geen gevaar openbare orde of nationale veiligheid

De onderzoeker mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

(6) Wettelijk minimum en marktconform

De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden liggen ten minste op het niveau van het wettelijke minimum en zijn marktconform.

Kosten, beslistermijn en geldigheidsduur

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden om te beslissen op de aanvraag. De IND brengt voor de aanvraag van de verblijfsvergunning € 207 in rekening. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst of aanstelling, met een maximum van vijf jaar.