1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanzegvergoeding tijdig claimen!

Aanzegvergoeding tijdig claimen!

Op grond van de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers aan hun werknemers met een contract voor bepaalde tijd minimaal een maand tevoren laten weten of het contract al dan niet wordt verlengd. Als de werkgever dit niet of te laat doet, is de werkgever aan de werknemer de zogenaamde aanzegvergoeding verschuldigd.Wanneer de werkgever uit zichzelf niet bereid is om deze vergoeding te betalen, moet de werknemer binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd naar de rech...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 27 juni 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Op grond van de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers aan hun werknemers met een contract voor bepaalde tijd minimaal een maand tevoren laten weten of het contract al dan niet wordt verlengd. Als de werkgever dit niet of te laat doet, is de werkgever aan de werknemer de zogenaamde aanzegvergoeding verschuldigd.

Wanneer de werkgever uit zichzelf niet bereid is om deze vergoeding te betalen, moet de werknemer binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd naar de rechter stappen. Het verzoekschrift moet dan ook binnen deze termijn zijn ingediend bij de rechtbank.

De kantonrechter te Almere oordeelde onlangs dat een verzoek dat feitelijk één minuut te laat werd ingediend, resulteert in verval van het recht. In het vonnis legt de kantonrechter nog eens uit dat overschrijding van een vervaltermijn, hoe kort ook, fataal is en niet kan worden gestuit of verlengd. De ongelukkige werknemer wiens verzoek niet in de laatste minuut van de Oudejaarsavond maar pas in de eerste minuut van het Nieuwe Jaar werd ingediend, werd niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek en viste dan ook achter het net.

Als u denkt dat u recht heeft op een aanzegvergoeding wacht dan niet langer, maar doe direct de aanzegcheck, waarmee u online kunt vaststellen of u in aanmerking komt voor een aanzegvergoeding. Het is dan zaak om deze vergoeding zo snel mogelijk en wel binnen de vervaltermijn te incasseren via de rechter.