De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Artikel in PensioenAdvies over pensioen bij (de)privatisering

Artikel in PensioenAdvies over pensioen bij (de)privatisering

Vrijdag 18 maart jl. is in het tijdschrift PensioenAdvies een artikel van Frédérique Hoppers en Henk Hoving (beiden werkzaam bij de sectie arbeids- en pensioenrecht) verschenen met als titel “Pensioen: ‘bottleneck’ bij (de)privatiseringsoperaties”.  Dit artikel biedt voor met name overheidsinstellingen concrete handvatten voor hoe om te gaan met de arbeidsvoorwaarde pensioen in geval van privatisering en/of deprivatisering. Behoud van deze arbeidsvoorwaarde is in het kader van de besluitvormi...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd23 maart 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Vrijdag 18 maart jl. is in het tijdschrift PensioenAdvies een artikel van Frédérique Hoppers en Henk Hoving (beiden werkzaam bij de sectie arbeids- en pensioenrecht) verschenen met als titel “Pensioen: ‘bottleneck’ bij (de)privatiseringsoperaties”. 

Dit artikel biedt voor met name overheidsinstellingen concrete handvatten voor hoe om te gaan met de arbeidsvoorwaarde pensioen in geval van privatisering en/of deprivatisering. Behoud van deze arbeidsvoorwaarde is in het kader van de besluitvorming over de aanvang en voortzetting van een (de)privatiseringsoperatie veelal een heikel punt, met name omdat medewerkers een vrijwillige overgang naar (bijvoorbeeld) een private partij veelal afhankelijk stellen van een ongewijzigde voortzetting van de pensioendeelneming in het pensioenfonds ABP. Weigeren medewerkers mee over te gaan, dan worden overheidsinstellingen (eerder) geconfronteerd met de op haar rustende re-integratieverplichtingen voorafgaand aan een reorganisatieontslag en (vervolgens) wachtgeldverplichtingen. Tegen deze achtergrond wordt in het gepubliceerde artikel aan de hand van een voorbeeld (privatisering van een zwembad) toegelicht of, en zo ja onder welke voorwaarden, de overgegane medewerkers kunnen blijven deelnemen in het oorspronkelijke pensioenfonds.
Beoordeel dit artikel