1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Asser Kort Geding becommentarieerd

Asser kort geding becommentarieerd

Enkele maanden geleden verscheen een nieuw deel in de serie Asser procesrecht: 'Het kort geding'. Het boek is inmiddels besproken in een lezenswaardig artikel van Floris Bakels.
Leestijd 
Auteur artikel Tom van Malssen
Gepubliceerd 30 december 2020
Laatst gewijzigd 30 december 2020

Het was niet alleen broodnodig, maar ook een prestatie van formaat: het nieuwe Asserdeel over het kort geding van de hand van de ervaren Arnhemse voorzieningenrechter Ronald Boonekamp. Het boek is niet alleen handig als 'praktisch' naslagwerk, maar is ook in bredere zin lezenswaardig. Boonekamp heeft over een aantal onderwerpen - zoals de verhouding tussen het kort geding en de bodemprocedure, de plaats van artikel 24 Rv in kort geding en de wijze waarop appelrechters het kort geding plegen te benaderen - namelijk een zeer duidelijke visie, die hij niet onder stoelen of banken steekt.

En dat lokt tegenspraak uit. Voor het formuleren daarvan is niemand minder bereid gevonden dan Floris Bakels. In het meest recente nummer van TCR (TCR 2020, nummer 4, p. 185-195) gaat de oud-vicevoorzitter van de Hoge Raad en oud-kortgedingrechter bij de rechtbank Amsterdam uitvoerig in op de visies van zijn oud-collega uit het Arnhemse. 

Parallelle lezing van boek en commentaar zij van harte aanbevolen.