Zoeken
  1. Belastingdienst besteedt speciale aandacht aan zeer vermogende personen (1)

Belastingdienst besteedt speciale aandacht aan zeer vermogende personen

De Belastingdienst maakt van oudsher onderscheid in verschillende doelgroepen. Bekende voorbeelden zijn grote ondernemingen, midden en kleinbedrijf en particulieren.Tot voor kort werden zeer vermogende personen (hierna: “ZVP”) niet als aparte doelgroep gezien. Naar aanleiding van een openbaar gemaakt verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, is onlangs meer bekend geworden over een programma Zeer Vermogende Personen dat binnen de Belastingdienst loopt.Uit de gepubliceerde stukken...
Artikel | 29 februari 2016 | Ton Lekkerkerker
De Belastingdienst maakt van oudsher onderscheid in verschillende doelgroepen. Bekende voorbeelden zijn grote ondernemingen, midden en kleinbedrijf en particulieren.

Tot voor kort werden zeer vermogende personen (hierna: “ZVP”) niet als aparte doelgroep gezien. Naar aanleiding van een openbaar gemaakt verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, is onlangs meer bekend geworden over een programma Zeer Vermogende Personen dat binnen de Belastingdienst loopt.

Uit de gepubliceerde stukken en de beantwoording van Kamervragen over het programma ZVP is een aantal wetenswaardige gegevens te halen.

  • Het programma is gebaseerd op een aanbeveling van de OESO om meer aandacht te besteden aan de ZVP

  • Een ZVP heeft vaak te maken met complexe fiscale vraagstukken, zoals bedrijfsopvolging, schenking, estate planning, natuurschoonwet, privacy, kunst, ANBI en VBI

  • De belastingdienst overweegt om de ondergrens voor een ZVP  te leggen bij een vermogen van € 25 miljoen. Bij die ondergrens zou het gaan om 2.200 huishoudens

  • Op dit moment werken 13 mensen binnen de belastingdienst aan het programma

  • Het idee is dat de ZVP een individuele klantbehandeling krijgt met een vast aanspreekpunt voor fiscale vragen

  • In de loop van 2016 zal een definitieve aanpak door de Belastingdienst worden gepresenteerd.


Het initiatief van de Belastingdienst is interessant. In de praktijk is vaak behoefte aan fiscale zekerheid voor voorgenomen handelingen, zeker als daar grote bedragen mee zijn gemoeid. Bij zeer vermogende particulieren spelen specifieke items, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan privacy. In dat kader is het belangrijk voor deze zeer vermogende particulier om de ontwikkelingen over het openbaar UBO-register goed te volgen.

Zodra er nieuws is over de uitwerking van het programma ZVP zullen wij u  daar op deze plaats nader over informeren.