Zoeken
  1. De Nederlandsche Bank niet aansprakelijk voor schade faillissement DSB Bank

De Nederlandsche Bank niet aansprakelijk voor schade faillissement DSB Bank

In haar vonnis van 29 april 2014 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat De Nederlandsche Bank (DNB) niet aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het faillissement van DSB Bank. De curatoren en gedupeerden van DSB Bank, die in de herfst van 2009 failliet ging, stelden DNB aansprakelijk voor door hen geleden schade. Gesteld werd dat DNB in 2005 geen bankvergunning aan DSB Bank had mogen verlenen. Daarnaast werd gesteld dat DNB fouten heeft gemaakt bij het verstrekken van noodfinanci...
Artikel | 29 april 2015 | Maartje ter Horst
In haar vonnis van 29 april 2014 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat De Nederlandsche Bank (DNB) niet aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het faillissement van DSB Bank. De curatoren en gedupeerden van DSB Bank, die in de herfst van 2009 failliet ging, stelden DNB aansprakelijk voor door hen geleden schade. Gesteld werd dat DNB in 2005 geen bankvergunning aan DSB Bank had mogen verlenen. Daarnaast werd gesteld dat DNB fouten heeft gemaakt bij het verstrekken van noodfinanciering en het houden van toezicht op DSB Bank.

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat DNB bij het verstrekken van de vergunning en het houden van toezicht op DSB Bank niet in redelijkheid tot de door haar gemaakte keuzes heeft kunnen komen. Uit het feit dat DSB Bank uiteindelijk failliet ging, kan niet worden afgeleid dat DNB fouten heeft gemaakt, aldus de rechtbank. Volgens de rechtbank kan DNB namelijk niet garanderen dat onder toezicht staande banken niet failliet gaan.

Daarbij overweegt de rechtbank dat niet is gebleken dat DNB al in een eerder stadium had moeten begrijpen dat de cultuur bij DSB meebracht dat een hardere aanpak dan gebruikelijk nodig was. Ook is volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat DNB in redelijkheid geen vergunning aan DSB Bank had mogen verlenen of dat zij eerder of zwaarder had moeten ingrijpen.

Tot slot oordeelt de rechtbank dat de curatoren en gedupeerden niet hebben onderbouwd dat, waarom en in hoeverre de positie van schuldeisers van DSB Bank wezenlijk anders of beter zou zijn geweest wanneer DNB beter toezicht zou hebben gehouden. Volgens de rechtbank is door de curatoren en de gedupeerden ook niet gesteld wat DNB volgens hen wél had moeten doen en hoe dat ingrijpen uiteindelijk het faillissement had kunnen voorkomen.

Conclusie
De slotsom is dan ook dat DNB niet aansprakelijk is voor de schade die is geleden als gevolg van het faillissement van DSB Bank. De rechtbank wijst de vorderingen van de curatoren en de gedupeerden af. Of de curatoren en de gedupeerden het hier echter bij laten zitten is nog maar de vraag. De hoger beroepstermijn loopt nog.

Maartje ter Horst
advocaat