1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Deel 1 - Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2022

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2022- Deel 1

Veel zorgaanbieders hanteren bij het sluiten van contracten met leveranciers de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg die zijn opgesteld in overleg tussen diverse brancheverenigingen. Op 14 november 2022 zijn de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2022 (‘AIVG 2022’) gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag. De AIVG 2022 brengen niet alleen redactionele maar ook inhoudelijke wijzigingen mee voor zowel zorgaanbieders (opdrachtgevers) als leveranciers. Voor veel zorgaanbieders reden genoeg om 2023 goed te beginnen en hun contractstructuur kritisch onder de loep te nemen.
Leestijd 
Auteur artikel Rosanne Kuiper
Gepubliceerd 09 januari 2023
Laatst gewijzigd 13 januari 2023

AIVG 2022

De AIVG 2022 kennen net als de AIVG 2017 een opbouw die bestaat uit verschillende modules. Op dit moment is alleen het algemene deel van de AIVG 2022 geactualiseerd. Het algemene deel bevat onder meer afspraken op het gebied van leveringstermijnen, kwaliteit, aansprakelijkheid, verwerking van persoonsgegevens en beëindiging van contracten. De optioneel te gebruiken modules ‘personeel in loondienst’, ‘informatie- en communicatietechnologie’, ‘geneesmiddelen’ en de ‘modelovereenkomst medische zicht- of proefzending/plaatsing’ worden op dit moment nog geactualiseerd en in de loop van 2023 verwacht. Wij zullen u hierover via nieuwe blogs informeren zodra daar meer over te zeggen is.

De oude module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is vanwege het toenemende belang van duurzaam en verantwoord ondernemen geïmplementeerd in het algemene deel van de AIVG 2022.

De AIVG 2022 zijn niet alleen geactualiseerd op basis van nieuwe wet- en regelgeving, maar bevatten daarnaast ook diverse inhoudelijke wijzigingen. Zo wordt de aansprakelijkheid van leveranciers in diverse gevallen nader beperkt, worden ontbindings- en beëindigingsmogelijkheden onder voorwaarden verruimd en bieden de AIVG 2022 een opening tot het indexeren van prijzen door leveranciers. Het verdient aanbeveling om de wijzigingen die voor u relevant zijn in kaart te (laten) brengen.

AIVG 2022: hanteren of niet?

De AIVG 2022 moeten in een individuele overeenkomst op de juiste wijze van toepassing worden verklaard om er rechtsgeldig een beroep op te kunnen doen. Of het in uw geval verstandig is om de AIVG 2022 te hanteren of aan andere inkoopvoorwaarden  vast te houden hangt sterk af van uw huidige algemene inkoopvoorwaarden, van de vraag of u ook aanvullende modules wenst te hanteren en uw specifieke wensen en situatie. In veel gevallen worden in de praktijk additionele afspraken gemaakt die afwijken van algemene in- of verkoopvoorwaarden. In die gevallen is het van belang om een en ander kritisch juridisch “door te rekenen”; kloppen verwijzingen nog wel en zijn de risico’s die eerder afgedicht zijn dat nu nog steeds?

AIVG 2022: hoe zit het met lopende contracten?

Of de AIVG 2022 automatisch van toepassing zijn op lopende contracten hangt af van de vraag wat u in deze contracten precies heeft afgesproken. Soms is het mogelijk om gehanteerde inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, soms is daar expliciete toestemming van de wederpartij voor vereist. Zonder zo’n eenzijdig wijzigingsbeding is het namelijk niet zo dat de nieuwe voorwaarden automatisch van toepassing zijn. Ook hier geldt dat het raadzaam is om lopende contracten te controleren.

Kan ik afwijken van de AIVG 2022?

Ook als u ervoor kiest de AIVG 2022 (of de oude AIVG 2017) te hanteren is het mogelijk om in overleg met de leverancier (gedeeltelijk) af te wijken van de bepalingen in de AIVG 2022 in een individueel contract. Wij zien in de praktijk dat dit heel vaak gebeurt omdat algemene inkoopvoorwaarden alleen maar een algemene set aan afspraken zijn die niet altijd goed aansluiten bij een specifieke situatie. Wij bieden u in dat kader graag concreet advies op maat.

Contact

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de AIVG 2022, het hanteren van algemene (inkoop)voorwaarden, het vastleggen van afwijkingen of aanvullingen op algemene (inkoop)voorwaarden of contracteren in de zorgsector in het algemeen? Neem dan gerust contact op met Sven Wakker of Rosanne Kuiper. Ons kantoor beschikt over een multidisciplinair team met advocaten, notarissen en fiscalisten dat gespecialiseerd is in het opstellen en controleren van contracten.

Blogreeks 

Nog meer weten over de AIVG 2022 of de aanvullende modules? Binnenkort volgen er op onze website meer blogs in deze reeks.