De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eigenrisicodragen voor de WIA en herbeoordeling arbeidsongeschiktheid (ex-)werknemer

Eigenrisicodragen voor de WIA en herbeoordeling arbeidsongeschiktheid (ex-)werknemer

Steeds meer werkgevers in Nederland zijn eigenrisicodrager voor de WGA. Als eigenrisicodrager voor de WGA, draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Concreet betekent dit dat u de kosten voor de WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers gedurende maximaal 10 jaar zelf draagt. Ook de kosten die verband houden met de re-integratie van uw (ex-)werknemers met een WGA-uitkering, komen gedurende maximaal 10 jaar voor uw rekening. Aanvragen herbeoordeling door eigen...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd17 november 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Steeds meer werkgevers in Nederland zijn eigenrisicodrager voor de WGA. Als eigenrisicodrager voor de WGA, draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Concreet betekent dit dat u de kosten voor de WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers gedurende maximaal 10 jaar zelf draagt. Ook de kosten die verband houden met de re-integratie van uw (ex-)werknemers met een WGA-uitkering, komen gedurende maximaal 10 jaar voor uw rekening. 

Aanvragen herbeoordeling door eigenrisicodrager


Is door het UWV eenmaal een WGA-uitkering toegekend, dan kan het soms jaren duren voordat het UWV de medische situatie van uw (ex-)werknemer opnieuw beoordeelt. Gedurende die tijd draagt u de kosten van zijn WGA-uitkering.

Sinds oktober jl. kunnen eigenrisicodragers voortaan veel eenvoudiger een herbeoordeling van de medische situatie van hun (ex-) werknemers met een WGA-uitkering aanvragen. Het UWV heeft daarvoor namelijk een nieuw formulier ontwikkeld genaamd "herbeoordeling WIA" dat eenvoudigweg te downloaden is via de website van het UWV. Hierdoor is het voor eigenrisicodragers een stuk eenvoudiger gemaakt om een herbeoordeling aan te vragen bij het UWV.

Belangrijk is dat u een goede onderbouwing kunt geven van uw verzoek om een herbeoordeling. Om deze onderbouwing te kunnen geven zal in de regel een rapportage van uw bedrijfsarts nodig zijn waaruit volgt dat de medische situatie van uw (ex-)werknemer is verbeterd. Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn. Uw (ex-)werknemer heeft op dat moment een WGA-uitkering doch zijn medische situatie verslechtert zodanig dat u meent dat hij in aanmerking dient te komen voor een IVA-uitkering. In geval van een IVA-uitkering komen de kosten van deze uitkering voor rekening van het UWV.

Een arts en arbeidsdeskundige van het UWV bekijken vervolgens de informatie die u toegestuurd heeft en vergelijken deze met hun eigen gegevens van uw (ex-)werknemer. Zijn de arts en de arbeidsdeskundige van mening dat een herbeoordeling nodig is, dan wordt uw (ex-)werknemer uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan een gesprek zijn met de verzekeringsarts en/of een arbeidsdeskundige. Daaropvolgend ontvangt uw (ex-)werknemer de beslissing aangaande zijn herbeoordeling. U als eigenrisicodrager ontvangt een kopie van deze beslissing. 

In bezwaar tegen beslissing UWV


Het UWV streeft ernaar binnen acht weken na ontvangst van uw verzoek om een herbeoordeling, tot een beslissing te komen. Is uw (ex-)werknemer het niet eens met deze beslissing, dan bestaat de mogelijkheid om daartegen in bezwaar te gaan. Ook voor u als eigenrisicodrager geldt dat u de mogelijkheid heeft om in bezwaar te gaan tegen de beslissing.

Advies


Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en bent u van mening dat de gezondheidssituatie van uw (ex-)werknemer veranderd is, dan kan het verstandig zijn hiervoor een herbeoordeling aan te vragen bij het UWV. Komt het UWV tot het besluit dat uw (ex-)werknemer inmiddels meer arbeidsmogelijkheden heeft dan voorheen, dan kan dat leiden tot een verlaging van zijn WGA-uitkering dan wel het vervallen van zijn WGA-uitkering omdat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage beneden de 35% gedaald is. Het omgekeerde kan zoals gezegd ook het geval zijn, in die zin dat uw (ex-)werknemer voortaan in aanmerking komt voor een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering.

Al met al zou een herbeoordeling u een flinke kostenbesparing kunnen opleveren.

Het team Ziekte en Arbeidsongeschiktheid van Dirkzwager heeft veel kennis van de WIA en het eigenrisicodragerschap. Daarnaast hebben zij een ‘ontzorgpakket’ voor eigenrisicodragers ontwikkeld. Meer weten? Neem contact op met Anique Sauvé op het telefoonnummer 026 - 3538482 of per e-mail: sauve@dirkzwager.nl