De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Financieringen: legal opinions

Financieringen: legal opinions

In een internationale of cross-border financiering zal een financier vaak om een “legal opinion” eisen. Maar wat is een legal opinion eigenlijk?
Auteur artikelDaniël van Essen
Gepubliceerd17 mei 2019
Laatst gewijzigd17 mei 2019
Leestijd 

Stel, uw buitenlandse dochteronderneming trekt voor haar bedrijvigheid financiering aan. De bank verzoekt u om een garantie van de Nederlandse moedervennootschap. Naast de garantie vraagt de bank ook om een legal opinion van uw advocatenkantoor, die is gericht op de Nederlandse vennootschap en de garantie. Deze legal opinions worden vaak verzocht in internationale financieringen, met name als er grensoverschrijdende aspecten spelen, maar steeds vaker wordt ook in puur Nederlandse financieringen verzocht om zo’n legal opinions.

Wat is een legal opinion?

Kort samengevat is een legal opinion een vaststelling van een juridische situatie door een advocaat of juridisch specialist. In buitenlandse rechtszaken kan de buitenlandse rechter bijvoorbeeld een Nederlands advocatenkantoor vragen om een legal opinion over een Nederlands rechtelijk aspect van het conflict.

In financieringen wenst de bank ook vaak een opinion over bijvoorbeeld het bestaan van een buitenlandse vennootschap, het (rechtsgeldig) ondertekenen door bestuurders of de rechtsgeldigheid van een overeenkomst. Deze praktijk is geboren toen steeds meer banken internationaler gingen financieren. Er ontstond hierdoor noodzaak om juridische zekerheid te krijgen over buitenlands recht aangezien de banken hier niet bekend mee waren. In plaats van uitgebreide due diligence onderzoeken door buitenlandse advocatenkantoren, geeft het advocatenkantoor een bevestiging “dat het in orde is”. Die bevestigingen noemt men opinies en worden opgenomen in een legal opinion letter.

Naast inhoudelijke zekerheid heeft de bank met een legal opinion letter ook een aanspraak op het advocatenkantoor dat de opinies afgeeft. Indien het kantoor iets in de opinies heeft bevestigd wat niet juist is, kan het kantoor hierdoor door de bank worden aangesproken. Men zou een opinie daardoor bijna kunnen beschouwen als een soort verzekering.

Assumpties en kwalificaties

Een advocaat kan niet altijd bepaalde concrete toezeggingen of vaststellingen doen. Vaak is niet alle informatie compleet, spelen er meerdere feiten en omstandigheden die van belang zijn en is het recht in bepaalde opzichten “grijs”. Er kan bijvoorbeeld nooit met 100% zekerheid worden gesteld dat een zekerheidsrecht kan worden uitgewonnen. Om dit op te vangen worden in de opinie bepaalde assumpties en kwalificaties aan de opinies (de bevestigen) gekoppeld. In de assumpties worden bijvoorbeeld bepaalde feiten en omstandigheden aangenomen en in de kwalificaties wordt een uitleg over Nederlands recht opgenomen. Deze assumpties en kwalificaties zwakken de aanspraak op een opinie af. Een belangrijke assumptie is bijvoorbeeld dat alle handtekeningen correct zijn.

Soorten opinies

Er kunnen veel soorten opinies worden afgegeven. Er zijn opinies die puur gericht zijn op een bepaald soort financieringstransactie. Globaal kunnen de meeste opinies onderverdeelt worden in capacity opinions en enforceability opinions. Vaak staan beide varianten in de legal opinion letter.

Capacity opinions

Deze opinies zien op de vennootschap of rechtspersoon en het tekenen van stukken. Er wordt bijvoorbeeld bevestigd dat een vennootschap rechtsgeldig is opgericht, nog bestaat en dat de stukken rechtsgeldig zijn getekend.

Enforceability opinions

Deze opinies zien kort gezegd op de juridische documentatie. In deze opinies wordt bijvoorbeeld bevestigd dat de inhoud van een overeenkomst niet in strijd met het recht is, zekerheidsrechten geldig zijn gevestigd of de rechts- en/of forumkeuze in een overeenkomst geldig is.

Vragen?

In dit artikel zijn we kort ingegaan op legal opinions. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over legal opinions of als uw financier verzocht heeft om een legal opinion.

Beoordeel dit artikel