De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Generatiebeleid versus langer doorwerken

Generatiebeleid versus langer doorwerken

Generatiebeleid versus langer doorwerken Al langere tijd worden vanuit de overheid maatregelen getroffen die langer doorwerken vooropstellen, althans die nopen tot langer doorwerken. Zo zijn VUT-regelingen net als levensloopregelingen afgeschaft, is de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd en is ook sprake geweest van een verhoging van de fiscale pensioenleeftijd.
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd10 januari 2019
Laatst gewijzigd10 januari 2019
 

Al langere tijd worden vanuit de overheid maatregelen getroffen die langer doorwerken vooropstellen, althans die nopen tot langer doorwerken. Zo zijn VUT-regelingen net als levensloopregelingen afgeschaft, is de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd en is ook sprake geweest van een verhoging van de fiscale pensioenleeftijd. Ontslagregelingen die dienen ter overbrugging naar pensioen kunnen door de Belastingdienst fiscaal worden gesanctioneerd (RVU). Langer werken dus.

Tegelijkertijd echter is een trend waarneembaar waarmee wordt ingezet op het realiseren van een evenwichtigere leeftijdsopbouw van werknemers.  Ook met het neveneffect van het behoud van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Een trend die daarom snel aan populariteit wint, betreft de generatieregeling. In het kader van deze regeling worden aan werknemers faciliteiten geboden die de mogelijkheid bieden tot minder werken met behoud van een hoger percentage van het loon en met volledig behoud van de pensioenopbouw. Bijvoorbeeld: 80% procent werken tegen 90% van het salaris en met 100% pensioenopbouw. Verschillende cao’s en pensioenreglementen voorzien in deze mogelijkheid.

In Pensioen & Praktijk is een artikel gepubliceerd waarin wordt ingezoomd op deze generatieregeling. Waar moet een werkgever zoal op letten bij het opstellen of aanbieden van de generatieregeling? Mag een werkgever instapvoorwaarden stellen? En in hoeverre biedt de cao nog ruimte voor maatwerk binnen de organisatie van een werkgever? Al deze vragen worden beantwoord in het artikel.