1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Handhaving Label C-verplichting

Handhaving Label C-verplichting

Zoals ik u eerder schreef komt de Label C-verplichting voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023 snel naderbij. Inmiddels heeft de overheid richtlijnen gepubliceerd voor de handhaving van de Label-C verplichting door de gemeenten.
Leestijd 
Auteur artikel Rutger Fabritius
Gepubliceerd 25 oktober 2022
Laatst gewijzigd 25 oktober 2022

Eerder schreef ik al dat is geconstateerd dat de helft van de kantoorgebouwen nog niet voldoet aan Energielabel C. Minister De Jonge heeft er bij gemeenten op aangedrongen om deze verplichting te gaan handhaven.

Inmiddels is ook meer bekend over hoe die handhaving er ongeveer uit zou moeten zien. Op de website Informatiepunt Leefomgeving van de overheid is uiteengezet welke richtlijnen er ongeveer gelden voor handhaving van de Label C-verplichting. Dit 'stappenplan' laat zich samenvatten in de volgende afbeelding:

Kortom, na een aanschrijving krijgt de eigenaar van een kantoorgebouw nog de gelegenheid om een planning aan te leveren waarbinnen voldaan zal worden aan de Label C-verplichting. Voldoet de eigenaar niet binnen de in de vooraankondiging genoemde termijn dan volgt stap 4, handhaving. Die handhaving ziet er als volgt uit:

In de regel zal de eigenaar van een kantoorgebouw dat nog niet voldoet aan de Label C-verplichting dus nog de gelegenheid krijgen om binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn van 12 weken alsnog te voldoen aan de Label C-verplichting of een planning te overleggen waarbinnen aan die verplichting zal worden voldaan. Als die termijn vervolgens niet gehaald wordt zal het bevoegd gezag overgaan tot het innen van dwangsommen. Wordt vervolgens tijdens de termijn van de dwangsom alsnog niet voldaan aan de Label C-verplichting dan zal de handhaving worden geëscaleerd, waarbij sluiting van het pand tot de mogelijkheden behoort.

Het is dan ook zaak om tijdig te voldoen aan de Label C-verplichting en hierover goede afspraken te maken met eventuele huurders. Eerder heb ik artikelen gepubliceerd over de Label C-verplichting. Die artikelen leest u hier:

  1. Huurders en verhuurders opgelet: de Label C-verplichting komt eraan!
  2. Label C-verplichting: valt mijn pand er ook onder?
  3. Label C-verplichting: wat kunt u als verhuurder doen?
  4. Label C-verplichting: wat kunt u als huurder doen?

Heeft u vragen over de Label C-verplichting neemt u dan gerust contact op met Rutger Fabritius, via de contactgegevens in de kolom naast het artikel.