1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hebben buitenlandse chauffeurs recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden?

Hebben buitenlandse chauffeurs recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden?

Hebben Hongaarse en Duitse chauffeurs, die in dienst zijn van Hongaarse en Duitse zusterbedrijven van een Nederlandse transportonderneming, recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden als ze hun werk tijdelijk op detacheringsbasis in Nederland verrichten?
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 23 november 2018
Laatst gewijzigd 23 november 2018

De jarenlange procedure over de vraag of Hongaarse en Duitse chauffeurs van de in Erp gevestigde transportonderneming Van den Bosch een beroep kunnen doen op Nederlandse arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden is vandaag een nieuwe fase ingegaan.

De Hoge Raad heeft besloten prejudiciële vragen te gaan stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Detacheringsrichtlijn bij internationaal wegvervoer.

Van den Bosch exploiteert een concern dat bestaat uit een Nederlandse vennootschap en zusterondernemingen in Duitsland en Hongarije. De zeggenschap ligt in Nederland. Binnen het concern zijn (ook) Hongaarse en Duitse chauffeurs in dienst. De Duitse chauffeurs zijn werknemer van de Duitse zusteronderneming, de Hongaarse chauffeurs van de Hongaarse zusteronderneming. De Hongaarse en Duitse zusterondernemingen voeren, op basis van contractuele afspraken met de Nederlandse vennootschap, internationale transporten en transporten binnen Nederland uit.

Recht op zelfde arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden?

De Duitse en Hongaarse chauffeurs krijgen echter niet de arbeidsvoorwaarden uit de (niet algemeen verbindend verklaarde) Nederlandse cao Goederenvervoer waar de Nederlandse concernvennootschap wel aan gebonden is.

De FNV wil dat ook voor de buitenlandse chauffeurs de Nederlandse cao’s worden nageleefd en beroept zich daarbij op de Detacheringsrichtlijn. Dit is Europese Regelgeving die ziet op werknemers die werken in een Europese lidstaat en door hun werkgever tijdelijk worden gedetacheerd in een andere lidstaat. De richtlijn bepaalt dat werknemers een beroep kunnen doen op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in de staat van tewerkstelling.

Prejudiciële vragen

Het Hof van Justitie moet nu uitkomst gaan bieden. Is de Detacheringsrichtlijn wel van toepassing op een werknemer die als chauffeur werkzaam is in het internationaal wegvervoer en zijn werk dus in meerdere landen verricht? Hoe stel je vast of een chauffeur tijdelijk op het grondgebied van een lidstaat werkt en is daarbij van belang  dat er sprake is van een concernverhouding tussen de inlener en de uitlener? Is alles anders als de chauffeurs tijdelijk alleen in Nederland werken en kun je hier een soort minimum aan verbinden?  Tenslotte wil de Hoge Raad ook graag weten wanneer volgens de Detacheringsrichtlijn sprake is van een algemeen verbindend verklaarde cao.

Zowel de FNV als de transportondernemer mogen zich nu uitlaten over de voorgenomen vragen van de Hoge Raad.

Als u als ondernemer letterlijk grensoverschrijdend werkt, is het van groot belang om acht te slaan op Europese regelgeving en de implicaties daarvan. Dirkzwager is u daarbij graag van dienst.