1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het nieuwe payrollregime van de WAB en de Waadi raakt niet alleen de payrollwerkgever!

Het nieuwe payrollregime van de WAB en de Waadi raakt niet alleen de payrollwerkgever!

Het nieuwe payrollregime heeft forse impact op de pensioenpraktijk voor menig werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder.
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 20 mei 2020
Laatst gewijzigd 20 mei 2020

In het tijdschrift Pensioen & Praktijk is onlangs een artikel verschenen van Frédérique Hoppers, waarin zij uitvoerig ingaat op de pensioengevolgen van het nieuwe payrollregime. Uit het artikel valt op te maken dat dit nieuwe payrollregime niet alleen consequenties heeft voor de payrollwerkgever en -werknemer, maar bijvoorbeeld ook voor werkgevers die slechts incidenteel in- en uitlenen en voor personeelsvennootschappen.

De gevolgen van het nieuwe regime zijn in ieder geval verstrekkend en veel werkgevers en pensioenuitvoerders zullen de komende maanden actief met het nieuwe regime aan de slag moeten. Een hele uitdaging, niet alleen omdat menig werkgever in deze tijden voor volstrekt andere uitdagingen staat, maar ook omdat het nieuwe regime verschillende knelpunten kent. Op die knelpunten gaat Frédérique ook in het artikel in.