Zoeken
  1. Kritische noot bij toezicht op de zorgsector door ACM

Kritische noot bij toezicht op de zorgsector door ACM

Recent heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten dat zij strenger preventief toezicht gaat uitoefenen op voorgenomen ziekenhuisfusies. Deze mededeling was aanleiding voor een overzichtsartikel van mij over de beoordeling van ziekenhuisfusies door de ACM in het Groninger Civilistenblad. In het artikel worden de mededeling van de ACM over haar toekomstig beleid en het toezicht op de (ziekenhuis)zorgsector door de jaren heen beide kritisch tegen het licht gehouden. Er worden suggesties gedaan voor verbetering. Het artikel beoogt ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om de kans te vergroten dat zij hun voorgenomen samenwerking of fusie succesvol langs de ACM loodsen.
Artikel | 14 mei 2018 | Sjaak van der Heul

Recent heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM)  laten weten dat zij strenger preventief toezicht gaat uitoefenen op voorgenomen ziekenhuisfusies. Deze mededeling was aanleiding voor een overzichtsartikel van mij over de beoordeling van ziekenhuisfusies door de ACM in het Groninger Civilistenblad. In het artikel worden de mededeling van de ACM over haar toekomstig beleid en het toezicht op de (ziekenhuis)zorgsector door de jaren heen beide kritisch tegen het licht gehouden. Er worden suggesties gedaan voor verbetering. Het artikel beoogt ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om de kans te vergroten dat zij hun voorgenomen samenwerking of fusie succesvol langs de ACM loodsen.