Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen

In het Europees publicatieblad zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt. Bij een overschrijding van de volgende drempels, moet een opdracht Europees worden aanbesteed.Opdracht/ aanbestederCentrale   overheidDecentrale   overheid/ publiekrechtelijke instellingSpeciale   sectorenWerken€ 5.225.000,00€ 5.225.000,00€ 5.225.000,00Leveringen/ diensten€ 135.000,00€ 209.000,00€ 418.000,00Concessieovereenkomsten€ 5.225.000,00€ 5.225.000,00€ 5.225.000,00Alle drempelbedr...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 26 november 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In het Europees publicatieblad zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt. Bij een overschrijding van de volgende drempels, moet een opdracht Europees worden aanbesteed.Opdracht/ aanbesteder Centrale   overheid Decentrale   overheid/ publiekrechtelijke instelling Speciale   sectoren
Werken € 5.225.000,00 € 5.225.000,00 € 5.225.000,00
Leveringen/ diensten € 135.000,00 € 209.000,00 € 418.000,00
Concessieovereenkomsten € 5.225.000,00 € 5.225.000,00 € 5.225.000,00

Alle drempelbedragen worden met een ‘klein’ bedrag verhoogd. Omdat in januari 2014 de nieuwe concessierichtlijn is aangenomen in het Europees parlement, gelden daarvoor afzonderlijke drempelbedragen. Uiterlijk in april 2016 moet ook die nieuwe richtlijn in Nederlandse regelgeving zijn omgezet.

De nieuwe drempelbedragen worden van kracht per 1 januari 2016 en zullen gelden tot 1 januari 2018.