Zoeken
  1. Ook eigenrisicodrager WGA moet Beleidsregel maatregelen UWV toepassen

Ook eigenrisicodrager WGA moet Beleidsregel maatregelen UWV toepassen

De werkgever die eigenrisicodrager is voor de wet WIA moet de WGA-uitkering van een ziek uitgevallen werknemer maximaal tien jaar betalen (het private stelsel). Verder neemt de eigenrisicodrager ook de re-integratieverplichtingen over die normaliter bij het UWV (het publieke stelsel) rusten. De werkgever die eigenrisicodrager is treedt dus in heel veel opzichten in de plaats van het UWV. Voor de werknemer maakt het niet uit of hij onder het private stelsel of het publieke stelsel valt; diens...
Artikel | 30 april 2015 | Dirkzwager
De werkgever die eigenrisicodrager is voor de wet WIA moet de WGA-uitkering van een ziek uitgevallen werknemer maximaal tien jaar betalen (het private stelsel). Verder neemt de eigenrisicodrager ook de re-integratieverplichtingen over die normaliter bij het UWV (het publieke stelsel) rusten. De werkgever die eigenrisicodrager is treedt dus in heel veel opzichten in de plaats van het UWV. Voor de werknemer maakt het niet uit of hij onder het private stelsel of het publieke stelsel valt; diens re-integratieverplichtingen zijn hetzelfde. Het grote verschil is echter dat als de werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen, niet het UWV, maar de eigenrisicodrager een maatregel kan opleggen.De basis voor het opleggen van de maatregel vinden we in de wet WIA. In artikel 89 is opgenomen dat de eigenrisicodrager een maatregel kan opleggen, en in artikel 90 is opgenomen dat de maatregel moet worden afgestemd de ernst van de gedragingen en de mate waarin de verzekerde de gedraging kan worden verweten. De overtredingen waaraan een werknemer zich schuldig kan maken, zijn opgenomen in de artikelen 27 tot en met 30 van de Wet WIA.

De te nemen maatregelen zijn opgenomen in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten, en ingedeeld in vier categorieën. Bij elke categorie is opgenomen wat de bandbreedte is van de maatregel die mag worden opgelegd. Het schenden van een verplichting uit de derde categorie kan bijvoorbeeld leiden tot een maatregel ter hoogte van 25% van de uitkering, met een afwijking van ten minste 15% of ten hoogste 100% van het uitkeringsbedrag gedurende ten minste vier maanden. De wetgever heeft dus een ruime bandbreedte aangehouden.

Ter invulling van deze bandbreedte heeft het UWV de Beleidsregel maatregelen UWV opgesteld. Hierin is opgenomen welke precieze maatregel in welke situatie moet worden opgelegd. Bij het niet naleven van een verplichting uit de derde categorie is bijvoorbeeld opgenomen dat de maatregel van 25% gedurende vier maanden moet worden opgelegd.

Op 22 november 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2013:11532) bepaald  dat óók een eigenrisicodrager gehouden is de Beleidsregel maatregelen UWV te volgen. Als een eigenrisicodrager dat niet doet, dan zou volgens de rechtbank bij het opleggen van de maatregel een niet te rechtvaardigen onderscheid ontstaan tussen de werknemer die in het publieke stelsel valt, en de werknemer die in het private stelsel valt. De eigenrisicodrager kan volgens de rechtbank dus niet de bandbreedte uit het Maatregelbesluit socialezekerheidswetten naar eigen inzicht invullen, maar zal de Beleidsregel maatregelen UWV moeten volgen.

Voor een eigenrisicodrager is het door alle wet- en regelgeving niet eenvoudig te bepalen welke maatregel moet worden opgelegd. Dirkzwager helpt hen met haar ERD-dienst. Dit is een abonnementservice waarbij wij u in het gehele proces ondersteunen. Zo ontvangt u onder meer een uitgebreide handleiding waarin precies is opgenomen welke maatregel u in welke situatie mag opleggen, en hoe het besluit daartoe moet worden geformuleerd. Kijk voor meer informatie op http://erd.dirkzwager.nl, of neem contact op via 024 – 381 31 50.