1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Pensioencompensatie en de eindafrekening II: telt pensioencompensatie mee voor de berekening van de waarde van een vakantiedag?

Pensioencompensatie en de eindafrekening II: telt pensioencompensatie mee voor de berekening van de waarde van een vakantiedag?

Op 1 januari 2015 werd de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op € 100.000. Het nadeel voor een werknemer met een hoger salaris dan € 100.000 werd vaak door de werkgever gecompenseerd, door een salarisverhoging of een jaarlijkse eenmalige (bruto) vergoeding, ook wel pensioencompensatie genoemd. Indien vervolgens afscheid van de werknemer wordt genomen, rijst een aantal vragen. Dient de pensioencompensatie meegenomen te worden bij de berekening van de transitievergoeding? En hoe zit dat bij de berekening van de waarde van openstaande vakantiedagen? In twee blogs zullen wij deze vragen beantwoorden. In deze tweede blog zullen wij ingaan op de vraag of de pensioencompensatie en de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie wel of niet meegenomen wordt bij de berekening van de waarde van een vakantiedag.
Leestijd 
Auteur artikel Laura Rozema
Gepubliceerd 02 september 2021
Laatst gewijzigd 02 september 2021

Vakantiedagen

Een werknemer bouwt tijdens het dienstverband vakantiedagen op. Op grond van de wet zijn dat - uitgaande van een voltijds dienstverband - minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Vaak komen daar nog de bovenwettelijke vakantiedagen bovenop. Een werknemer die uit dienst gaat, heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op uitbetaling van de vakantiedagen die niet zijn gebruikt. Hoe moet de waarde van een vakantiedag berekend worden?

Het Hof van Justitie heeft (meermaals) geoordeeld dat een werknemer tijdens vakantie loon dient te ontvangen dat vergelijkbaar is met het loon over gewerkte periodes. De werknemer mag geen nadeel ondervinden van het opnemen van vakantie. Het vakantieloon dient te bestaan uit het vaste basisloon en alle looncomponenten die ‘intrinsiek samenhangen met de taken die de werknemer zijn opgedragen in het kader van de arbeidsovereenkomst’. Op grond van de wet heeft de werknemer 'bij het einde van de arbeidsovereenkomst in geval van resterende, niet genoten, verlofuren recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak. De Hoge Raad gaat daarbij uit van ‘het gehele tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon’.

Telt het werkgeversaandeel in de pensioenpremie mee?

Over de vraag of het werkgeversdeel van de pensioenpremie meegeteld moet worden bij de berekening van een waarde van een vakantiedag, zijn de rechters verdeeld. De laatste drie jaren lijken rechters in overwegende mate te oordelen dat het werkgeversdeel in de pensioenpremie niet meetelt:

Datum uitspraak

Instantie

ECLI-nummer:

Telt mee?

29-06-2012

Rb. Amsterdam

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX1486

Ja

28-01-2014

Hof Den Haag

ECLI:NL:GHDHA:2014:72

Ja

03-06-2015

Rb. Midden-Nederland

ECLI:NL:RBMNE:2015:5365

Ja

26-04-2016

Hof Arnhem-Leeuwarden

ECLI:NL:GHARL:2016:3412

Nee

28-02-2017

Rb. Noord-Nederland

ECLI:NL:RBNNE:2017:1145

Ja

22-11-2017

Centrale Raad van beroep

ECLI:NL:CRVB:2017:4252

Ja

07-12-2017

Hof ’s-Hertogenbosch

ECLI:NL:GHSHE:2017:5419

Ja

25-04-2018

Rb. Midden-Nederland

ECLI:NL:RBMNE:2018:1888

Nee

07-08-2018

Hof Arnhem-Leeuwarden

ECLI:NL:GHARL:2018:7137

Nee

28-08-2018

Rb. Rotterdam

ECLI:NL:RBROT:2018:7074

Nee

09-01-2019

Rb. Rotterdam

ECLI:NL:RBROT:2019:48

Nee

14-04-2020

Hof Amsterdam

ECLI:NL:GHAMS:2020:1320

Nee

Als argumenten worden vaak gebruikt dat (i) pensioenpremie niet rechtstreeks aan de werknemer wordt betaald, maar aan een pensioenfonds of -verzekeraar en (ii) dat de werknemer het niet voor andere doeleinden kan gebruiken. Op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie kan afgevraagd worden of deze argumenten daadwerkelijk gewicht in de schaal mogen leggen.

Telt pensioencompensatie mee?

De argumenten dat i) pensioenpremie niet rechtstreeks aan de werknemer wordt betaald, maar aan een pensioenfonds of -verzekeraar en (ii) dat de werknemer het niet voor andere doeleinden kan gebruiken, gaan in ieder geval niet voor de pensioencompensatie op. Pensioencompensatie maakt de werkgevers namelijk wel bruto rechtstreeks over naar de bankrekening van de werknemer. De werknemer kan er ook mee doen wat hij wil. Vergelijk bovendien de situatie waarin een werknemer een stuwmeer aan vakantiedagen heeft opgebouwd en in goed overleg met de werkgever besluit om bijvoorbeeld twee maanden een wereldreis te maken. In dat geval ontvangt de werknemer naar verwachting net zozeer het bedrag van de pensioencompensatie.

Afsluitend

Er zijn goede gronden om te betogen dat pensioencompensatie meetelt voor de berekening van de waarde van een vakantiedag. Voor wat betreft het werkgeversaandeel in de pensioenpremie is dat minder duidelijk, omdat een werkgeversbijdrage normaliter rechtstreeks een pensioenbestemming krijgt. Het vraagstuk is in ieder geval nog niet uitgekristalliseerd.

Heeft u vragen over pensioen in relatie tot HR-vraagstukken, neem dan contact met ons op.