De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor achterstallige pensioenpremies: the story continues (1)

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor achterstallige pensioenpremies: the story continues

In diverse bijdragen op dit kennisportal ben ik ingegaan op de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor achterstallige pensioenpremies. Inmiddels blijkt uit de rechtspraak dat ook een stromanbestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Tevens is ons uit de rechtspraak duidelijk geworden dat de melding zowel qua vorm als qua inhoud aan bepaalde vereisten moet voldoen (Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000)....
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 08 mei 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In diverse bijdragen op dit kennisportal ben ik ingegaan op de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor achterstallige pensioenpremies. Inmiddels blijkt uit de rechtspraak dat ook een stromanbestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Tevens is ons uit de rechtspraak duidelijk geworden dat de melding zowel qua vorm als qua inhoud aan bepaalde vereisten moet voldoen (Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000). Daar komt nu weer een nieuw arrest bij. Op 5 maart 2013 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich namelijk uitgelaten over de vraag of het bedrijfstakpensioenfonds de werkgever/bestuurder moet wijzen op de meldingsregeling en de consequenties van het niet tijdig melden.

Ook nu weer blijkt een procedure over dit vraagstuk voor de bestuurder niet succesvol. De bestuurder voerde het verweer dat het pensioenfonds, gelet op de wetenschap van de betalingsonmacht van de werkgever, de bestuurder had moeten wijzen op de meldingsregeling. Het hof verwerpt dit verweer vanwege het ontbreken van feitelijke grondslag, omdat niet is komen vast te staan dat het pensioenfonds bekend was met de betalingsonmacht. Niet duidelijk is tot welk oordeel het hof zou zijn gekomen indien het pensioenfonds wèl bekend zou zijn geweest met de betalingsonmacht. Had het pensioenfonds de werkgever/bestuurder dan wel moeten wijzen op de meldingsregeling? Dit valt te betwijfelen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in 2009 namelijk geoordeeld dat de meldingsplicht een wettelijke plicht is, waarvan verondersteld mag worden dat bestuurders daarvan op de hoogte zijn.

Kortom: bestuurders moeten alert zijn, als de werkgever niet in staat is de pensioenpremies te voldoen. Zij mogen er in ieder geval niet op vertrouwen dat het pensioenfonds hen attendeert op het bestaan van de meldingsregeling. Ook mogen zij er niet vanuit gaan dat (bijvoorbeeld) een verzoek om een betalingsregeling gelijk staat aan een melding betalingsonmacht. De melding dient aan bepaalde vorm- en inhoudvereisten te voldoen. Bestuurders die problemen voorzien ten aanzien van de betaling van pensioenpremies aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds doen er dan ook verstandig aan direct advies in te winnen over de meldingsregeling. Persoonlijke aansprakelijkheid kan diep ingrijpen in de privésituatie van de bestuurder. Over de meldingsregeling kan dus beter niet te lichtzinnig worden gedacht.