De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Proeftijdontslag tijdens ziekte? Oppassen!

Proeftijdontslag tijdens ziekte? Oppassen!

In de meeste nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt een proeftijd opgenomen. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar of langer dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Bij een kortere overeenkomst één maand, indien de overeenkomst voor meer dan 6 maanden is aangegaan.Het proeftijdbeding moet schriftelijk worden aangegaan. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 25 januari 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In de meeste nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt een proeftijd opgenomen. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar of langer dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Bij een kortere overeenkomst één maand, indien de overeenkomst voor meer dan 6 maanden is aangegaan.

Het proeftijdbeding moet schriftelijk worden aangegaan. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, waardoor de overeenkomst eindigt.

Hoe zit het dan met de opzegverboden?


In mijn bijdrage op deze kennisportal van 8 november 2016 heb ik geschreven over opzegverboden en meer in het bijzonder het opzegverbod tijdens ziekte. Dit laatste opzegverbod geldt in beginsel niet als er wordt opgezegd tijdens de proeftijd. Ook tijdens ziekte van de werknemer kan de werkgever dus rechtsgeldig opzeggen.

Toch moet de werkgever wel oppassen! De Hoge Raad heeft in een tweetal uitspraken bepaald dat bij een proeftijdontslag sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid bij een discriminatoir ontslag en dat een proeftijdontslag in strijd kan zijn met de norm van goed werkgeverschap. De proeftijd is, met andere woorden, geen vrijbrief voor ontslag op elke denkbare grond.

Chronische ziekte


In de afgelopen jaren zijn er ook verschillende procedures gevoerd over de vraag of een proeftijdontslag tijdens ziekte of zwangerschap door de beugel kan. Zeker als er sprake is van een (verdenking van een) chronische ziekte kan een proeftijdontslag tot problemen leiden. Het College voor de Rechten van de mens heeft in een uitspraak in 2017 besloten dat een werkgever zich schuldig had gemaakt aan verboden onderscheid op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte door het geven van een proeftijdontslag aan een medewerker die tijdens haar sollicitatie een ziektewetuitkering ontving en in het verleden een burn-out had gehad. De werknemer vertelde dit pas nadat zij was aangenomen, waardoor de werkgever vond dat het vertrouwen was beschaamd en proeftijdontslag verleende. Het College meent dat dit ontslag discriminatoir is.

Zwangerschap


Een zaak waarin het voor de werkgever wel goed afliep, betrof een proeftijdontslag tijdens zwangerschap. In deze procedure bij de kantonrechter kon de werkgever namelijk aannemelijk maken dat niet de mededeling van de werkneemster dat zij vier maanden zwanger was de reden was voor het proeftijdontslag maar een door de moedermaatschappij opgelegde reorganisatie.

Proeftijdontslag tijdens ziekte goed onderbouwen en formuleren


Als er sprake is van ziekte tijdens de proeftijd, is het goed denkbaar dat hierdoor de vaardigheden van de werknemer onvoldoende kunnen worden beproefd. Als dat aan de orde is, doet de werkgever er verstandig aan om het proeftijdontslag schriftelijk te geven en op juiste wijze te onderbouwen om te voorkomen dat het ontslag door de werknemer als discriminatoir of onzorgvuldig wordt aangemerkt, met mogelijke procedures ten gevolge daarvan.
Als u wordt geconfronteerd met een dergelijke situatie, staan wij u graag terzijde.