1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Signalering: TCR-artikel over getuigenbewijs in hoger beroep

Signalering: TCR-artikel over getuigenbewijs in hoger beroep

In de meest recente TCR is een lezenswaardig artikel verschenen van mr. Van Aerde (advocaat bij Houthoff) over getuigenbewijs in hoger beroep.
Leestijd 
Auteur artikel Margo Hengeveld
Gepubliceerd 07 september 2020
Laatst gewijzigd 28 december 2020

In de meest recente TCR is een lezenswaardig artikel verschenen van mr. Van Aerde (advocaat bij Houthoff) over getuigenbewijs in hoger beroep.

De basis van het artikel is het arrest ‘OZ/Roozen’ uit 2004, waarin de Hoge Raad specificatie-eisen voor het aanbod tot getuigenbewijs in hoger beroep heeft geformuleerd. Na een aantal meer algemene beschouwingen over getuigenbewijs en de regels van OZ/Roozen, volgt een uitvoerige analyse van de wijze waarop de Hoge Raad sinds 2004 is omgegaan met cassatieklachten over het passeren van bewijsaanboden door hoven.

Mr. Van Aerde vervolgt met een aantal opmerkingen over het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (waar ikzelf onlangs een blogreeks aan heb gewijd). Hij besteedt daarbij aandacht aan het initiële voornemen van de minister om het bestaande recht van partijen op getuigenbewijslevering te doen verdwijnen, en dit om te zetten in een discretionaire bevoegdheid voor de rechter. Hij stelt – tegen de achtergrond van een aantal specifieke voorstellen in het recent ingediende wetsvoorstel – uiteindelijk (naar mijn mening terecht) vast dat het gelukkig is dat de minister toch van dit voornemen heeft afgezien.

Al met al een interessant artikel over de stand van zaken van bewijslevering middels getuigen in hoger beroep.