1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Signalering: TVP-artikel over rechtsmiddelenverbod bij afwijking verzochte vraagstelling bij voorlopig deskundigenbericht

Signalering: TVP-artikel over rechtsmiddelenverbod bij afwijking verzochte vraagstelling bij voorlopig deskundigenbericht

Onlangs is een interessant artikel verschenen over de vraag of een rechtsmiddel openstaat als de rechter het verzoek om een voorlopig deskundigenbericht weliswaar toewijst, maar daarbij afwijkt van de verzochte vraagstelling.
Leestijd 
Auteur artikel Margo Hengeveld
Gepubliceerd 24 november 2021
Laatst gewijzigd 24 november 2021

Enige tijd terug schreef ik een tweetal blogs over de afwijking van de verzochte vraagstelling bij een voorlopig deskundigenbericht, en meer in het bijzonder over de vraag of tegen zo’n afwijking een rechtsmiddel openstaat. Deze blogs schreef ik naar aanleiding van twee arresten van verschillende hoven met verschillende benaderingen.

De kernvraag – waar ook deze hoven zich over bogen – is of een afwijking van de verzochte vraagstelling kwalificeert als een gedeeltelijke afwijzing van het verzoek (waartegen een rechtsmiddel openstaat) of dat de afwijkende vraagstelling er niet aan afdoet dat onverminderd sprake is van een toewijzing (waartegen géén rechtsmiddel openstaat).

Recentelijk is over deze materie een interessant artikel verschenen van H.M. Quaak, letselschadejurist te Veenendaal, in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP 2021, nummer 3, p. 97 e.v.). Quaak bespreekt onder meer de twee hofarresten in kwestie. Dit in het kader van een bredere beschouwing over de vrijheid die de rechter toekomt bij de beoordeling van de voorgestelde vraagstelling, de grenzen van die vrijheid, en de toepasselijkheid van het rechtsmiddelenverbod bij een (toewijzing van het verzoek tot het horen van een deskundige, maar) een afwijking van de verzochte vraagstelling. Aan de hand van de literatuur en (vooral lagere) rechtspraak verkent Quaak de grenzen van dit – vooralsnog – grijze gebied.

Al met al een lezenswaardig (overzichts)artikel.

Heeft u een civiele appel- of cassatiezaak waar u ondersteuning bij nodig heeft, of heeft u procesrechtelijke vragen, neem dan gerust contact op met een van de leden van het team Cassatie en (Appel)procesrecht van Dirkzwager Legal & Tax: Tom van Malssen (cassatieadvocaat), Margo Hengeveld of Robert Andes.