Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Toekomst van het EPD

Toekomst van het EPD

In 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een elektronisch patiëntendossier (EPD) verworpen. De politiek signaleerde echter al snel dat de behoefte aan efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg blijft bestaan. Op verzoek van de Minister is door de koepelorganisaties in de zorg daarom een conceptdoorstartmodel ontworpen voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), het digitale systeem dat het EPD faciliteerde. Een nieuw Servicecentrum Zorgcommunicatie (SZC) zal de bestaande index gaan behe...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd15 mei 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een elektronisch patiëntendossier (EPD) verworpen. De politiek signaleerde echter al snel dat de behoefte aan efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg blijft bestaan. Op verzoek van de Minister is door de koepelorganisaties in de zorg daarom een conceptdoorstartmodel ontworpen voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), het digitale systeem dat het EPD faciliteerde. Een nieuw Servicecentrum Zorgcommunicatie (SZC) zal de bestaande index gaan beheren en bewerken. Zorgaanbieders die het systeem willen gebruiken, moeten lid worden van de (nieuwe) Vereniging voor Zorgaanbieders (VvZ), die als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens zal gelden.

 Onzeker is vooralsnog of de uiteindelijke verwijsindex alle patiënten zal bevatten of slechts patiënten die toestemming hebben gegeven. Er bestaat een gerechtvaardigd belang om patiëntgegevens te verwerken (goede zorg bieden), maar tegelijkertijd bestaat een uitdrukkelijk politieke wens om met toestemming te werken. Het College voor de Bescherming van Persoonsgegevens heeft eind 2011 als aandachtspunt meegegeven dat zorgaanbieders ‘zich tijdens de transitiefase (de omzettingsperiode) actief moeten opstellen om toestemming van patiënten te verkrijgen’.