1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update: kind onder de nieuwe Pensioenwet minder beschermd dan partner

Update: kind onder de nieuwe Pensioenwet minder beschermd dan partner

Momenteel vindt de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen plaats in de Eerste Kamer. Ook het wezenpensioen, en het eerder door ons gesignaleerde gemis, komt daarin aan bod.
Leestijd 
Auteur artikel Laura Rozema
Gepubliceerd 26 mei 2023
Laatst gewijzigd 26 mei 2023

Eerder signaleerden wij dat kinderen (wezen) onder de nieuwe Pensioenwet minder goed beschermd zijn dan de partner. Dit heeft er mee te maken dat er voor het wezenpensioen geen specifieke mogelijkheid tot (vrijwillige) voortzetting is opgenomen in de wet. Onze eerdere blog leest u hier.

Op dit moment wordt de nieuwe Pensioenwet behandeld in de Eerste Kamer, en is deze problematiek inmiddels ook geadresseerd door Kamerlid Oomen-Rijten c.s. In de motie wordt verzocht om voor de wezenuitkering ook in een vrijwillige voortzettingsmogelijkheid te voorzien. Een zekere geruststelling is dat de pensioensector volgens Schouten inmiddels heeft aangegeven de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te willen maken. Echter kan wat ons betreft pas volledige zekerheid worden verkregen zodra deze mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting wettelijk verankerd wordt, zeker wanneer er vanuit diezelfde pensioensector ook wat aarzelingen zijn in relatie tot de uitvoerbaarheid.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer, op 23 mei 2023, heeft minister Schouten aangegeven dat ook zij het een gemis vindt dat de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting in relatie tot het wezenpensioen vooralsnog ontbreekt. Wat Schouten betreft kan deze mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting bij wezenpensioen worden opgenomen in een verzamelwet. Zij heeft dit deel van de motie daarom het “oordeel Kamer” gegeven, wat betekent dat de Kamer in de gelegenheid wordt gesteld om hierover te stemmen. Deze stemming zal plaatsvinden op aanstaande dinsdag 30 mei 2023.

Uiteraard houden wij de stemming nauwlettend in de gaten en zullen wij over de nieuwe Pensioenwet blijven publiceren, overigens als vanzelfsprekend niet alleen op het terrein van het nabestaandenpensioen. Zoals ook uit eerdere blogs blijkt, staan er ook fundamentele veranderingen op stapel in relatie tot het ouderdomspensioen.