1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wanneer is sprake van een misleidende verpakking?

Wanneer is sprake van een misleidende verpakking?

Wanneer is sprake van een misleidende verpakking? Deze vraag ligt voor bij de AH verpakking met de vermelding ‘Doosjevol’, in een uitspraak van het College van Beroep.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 01 december 2021
Laatst gewijzigd 01 december 2021

Misleidende verpakking?

Krijgt de gemiddelde consument de indruk dat de verpakking volledig is gevuld met bosbessen als er op staat: 'Doosjevol'? Het College van Beroep kijkt daarvoor blijkens haar uitspraak naar de vermoedelijke verwachting van de consument.

Albert Heijn verwijst naar de ingrediënten. Echter, dat de inhoud op de ingrediëntenlijst staat, geeft niet de doorslag:

Dat de lijst van ingrediënten op de verpakking staat, kan anderzijds niet uitsluiten dat de etikettering van dat product en de wijze waarop deze is uitgevoerd de consument kan misleiden, bijvoorbeeld indien, in zijn geheel beschouwd, het etiket de indruk wekt dat het product een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van de ingrediënten (HvJ EG 4 juni 2015, C-195/14, ECLI:EU:C:2015:361, inzake Teekanne).

Albert Heijn voerde aan dat doosjevol alleen op de verpakking zelf slaat. Dit verweer wordt verworpen. Het woord ‘Doosjevol’ bestaat niet in het Nederlands. Door deze samenstelling van doosje en vol te gebruiken, zal de consument “de aanduiding van het product in dit geval interpreteren als een ‘doosje vol blauwe bessen’, hetgeen zeer wel in deze zin kan worden opgevat dat het doosje, voor zover redelijkerwijs mogelijk, volledig is gevuld met blauwe bessen”, zo luidt de uitspraak.

Uiterlijk van de verpakking

Wat verder meespeelt is dat de voor- en achterzijde en de zijkanten van de verpakking geheel zijn bedrukt met een foto van blauwe bessen, hetgeen visueel de mededeling ‘Doosjevol’ ondersteunt en in combinatie daarmee lijkt te bevestigen dat het doosje volledig is gevuld met blauwe bessen. Het doosje zit echter niet geheel vol. Het is slechts deels gevuld, en in ieder geval zitten er “wezenlijk minder” bessen in dan in de verpakking zouden passen. De consument zal ervan uitgaan dat de inhoud overeenstemt met de grootte van de verpakking, aldus de uitspraak.

Geen disclaimer

De verpakking bevat volgens de uitspraak verder geen mededelingen die de hiervoor omschreven indruk die de uiting wekt over de mate waarin deze is gevuld, kunnen nuanceren. Ook is de verpakking geheel ondoorzichtig. Dat draagt bij aan het oordeel.

Conclusie

Indien de consument ervan uitgaat dat hij een hoeveelheid blauwe bessen koopt die overeenstemt met hetgeen in de verpakking past, zal zijn verwachting niet overeenstemmen met de hoeveelheid die werkelijk krijgt. De vermelding ‘Doosjevol’ wekt dus ten onrechte de indruk dat de verpakking volledig is gevuld met blauwe bessen. Hierdoor is sprake van misleidende voedselinformatie. De werkelijke hoeveelheid in de verpakking wordt immers onjuist voorgesteld.

In dit geval wordt de verpakking van levensmiddelen misleidend geacht, omdat men verwacht dat deze volledig is gevuld. Dan dient dat ook te worden waargemaakt betreffende de hoeveelheid van het product.

Joost Becker, advocaat reclamerecht

Lees ook onze 5 tips om misleiding op een verpakking te voorkomen!