1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging Regeling natuurbescherming

Wijziging Regeling natuurbescherming

De Regeling natuurbescherming is op 10 januari 2022 gewijzigd. Deze wijziging ziet op i) de actualisatie van de AERIUS Calculator, ii) de legalisering van PAS-meldingen en iii) de realisatie van een tijdelijke reservering van stikstofruimte voor woningbouwclusters. De wijziging is op 13 januari 2022 in werking getreden.
Leestijd 
Auteur artikel Bart de Haan
Gepubliceerd 17 januari 2022
Laatst gewijzigd 17 januari 2022

Inhoud van de wijziging

Allereerst ziet een wijziging op de actualisatie van de AERIUS Calculator. Deze wijziging komt erop neer dat bij de berekening van stikstofneerslag voor de verlening van toestemming versie 2021 van AERIUS Calculator moet worden gebruikt. Deze wijziging maakt deel uit van de jaarlijkse actualisatie door het RIVM om huidige inzichten en gegevens in dit rekeninstrument op te nemen. De nieuwe versie is vanaf donderdag 20 januari 2022 te gebruiken. Meer informatie kan worden gevonden op de website van het RIVM.

Een andere wijziging ziet op de PAS-meldingen. De regeling natuurbescherming bevat nu ook een systematiek om PAS-meldingen te reguleren via het stikstofregistratiesysteem. Dit betekent dat in de toekomst de stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem ook kan worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen aan PAS-melders.

Tot slot is het onder de wijziging mogelijk dat stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem tijdelijk gereserveerd wordt voor een woningbouwcluster. Een woningbouwcluster bevat woningbouwprojecten die met elkaar samenhangen in ruimtelijk opzicht. Een reservering is alleen mogelijk in het geval de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem niet nodig is voor individuele woningbouwprojecten of voor de zeven infrastructurele projecten waarvoor het stikstofregistratiesysteem is bedoeld. Het reserveringssysteem heeft als voordeel dat initiatiefnemers zicht krijgen op beschikbare stikstofruimte voor de uitwerking van hun projecten. Daarnaast kunnen gemeenten gelijktijdig het bestemmingsplan wijziging bij de goedkeuring van de individuele projecten uit het woningbouwcluster.

Conclusie

Al met al houdt de wijziging van de Regeling natuurbescherming in dat er bij de berekening van stikstofneerslag gebruik moet worden gemaakt van versie 2021 van AERIUS Calculator, dat de stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem kan worden gebruikt voor de natuurvergunningverlening aan PAS-melders en dat – onder voorwaarde – de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem tijdelijk gereserveerd kan worden voor een woningbouwcluster.

Meer informatie? Neem contact op met Bart de Haan.