Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Woningcorporaties en ANBI-status (2) (1)

Woningcorporaties en ANBI-status (2)

Wij hebben al eerder bericht over de vraag of een woningcorporatie (hierna: "corporatie") de ANBI-status kan hebben. Sinds onze vorige berichtgeving zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Geefwet snijdt mogelijkheden afIn de Geefwet (Onderdeel van het Belastingplan 2012) is de ANBI-regeling zodanig aangepast dat deze niet meer van toepassing is op corporaties. Dat betekent dat een corporatie met ingang van 1 januari 2012 niet meer onder de gunstige ANBI-regeling kan vallen.Hoge Raa...
Auteur artikelTon Lekkerkerker
Gepubliceerd08 februari 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Wij hebben al eerder bericht over de vraag of een woningcorporatie (hierna: "corporatie") de ANBI-status kan hebben. Sinds onze vorige berichtgeving zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest.

Geefwet snijdt mogelijkheden af
In de Geefwet (Onderdeel van het Belastingplan 2012) is de ANBI-regeling zodanig aangepast dat deze niet meer van toepassing is op corporaties. Dat betekent dat een corporatie met ingang van 1 januari 2012 niet meer onder de gunstige ANBI-regeling kan vallen.

Hoge Raad 13 januari 2012, LJN: BQ0525
Op 13 januari 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan op het cassatieberoep dat door de belanghebbende was gedaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof in Leeuwarden. Laatstgenoemde uitspraak hebben wij al eerder behandeld. Het Hof was van mening dat sociale woningverhuur een werkzaamheid is waarmee primair het particuliere en individuele belang van huurders wordt gediend. Deze verhuur was volgens het Hof geen werkzaamheid die rechtstreeks het algemeen belang raakt. Daarmee werd niet aan de eisen voor een ANBI voldaan. De Hoge Raad oordeelde echter dat in beginsel moet worden aangenomen dat een (in de zin van de Woningwet) toegelaten instelling wel het algemeen nut beoogt. Dat is pas anders als vast komt te staan dat de werkzaamheden het belang van volkshuisvesting in de sociale-huursector niet dienen. De Hoge Raad komt vervolgens tot de conclusie dat in dit geval de corporatie kan worden aangemerkt als ANBI.

Voor de belastingjaren tot en met 2011 is dit arrest voor corporaties van belang. Voor die jaren kan door gebruikmaking van de aftrekbepaling voor fondswervende instellingen en door gebruikmaking van de herbestedingsreserve de vennootschapsbelastingdruk aanzienlijk worden verlaagd. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting.

Vanaf het jaar 2012 zijn deze mogelijkheden door de wetgever afgesneden.