1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Annotatie van Tom van Malssen gepubliceerd in Gezondheidszorg Jurisprudentie

Annotatie van Tom van Malssen gepubliceerd in Gezondheidszorg Jurisprudentie

Annotatie bij Scheidsgerecht Gezondheidszorg, 07-03-2019, GJ 2019/110.
Leestijd 
Verschenen in: Gezondheidszorg Jurisprudentie, afl. 5 2019
Auteur publicatie Tom van Malssen
Gepubliceerd 07 augustus 2019
Laatst gewijzigd 19 augustus 2019

Verweerder is sinds januari 1997 als medisch specialist verbonden aan het ziekenhuis. In 2017 hebben meerdere collega’s zich tot de medisch directeur gewend met klachten over verweerder. Eiseres heeft vervolgens aan verweerder meegedeeld dat zij zal verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het Scheidsgerecht heeft het verzoek tot ontbinding afgewezen. Ook een tweede verzoek tot ontbinding wordt afgewezen. In de noot wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre het tweede ontbindingsverzoek reeds bij voorbaat verhypothekeerd was door het eerste ontbindingsverzoek.

Download publicatie