1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Loting en ervaring als selectiecriteria

Loting en ervaring als selectiecriteria

In het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht) is een noot gepubliceerd van advocaten Tony van Wijk en Iris Neddaoui-Docter. Zij gaan in op het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts d.d. 24 september 2020 over een loting in een Europese niet-openbare procedure.
Leestijd 
Verschenen in: Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)
Auteur publicatie Tony van Wijk
Gepubliceerd 29 januari 2021
Laatst gewijzigd 29 januari 2021

In deze Europese niet-openbare aanbesteding voor een opdracht voor ontwerpwerkzaamheden werd door de brancheorganisatie geklaagd over onder meer de (on)toelaatbaarheid van loting als selectiemethodiek. Deze klacht is ongegrond verklaard, omdat loting als selectiemethode objectief en niet discriminerend is en – volgens de CvAE – in het onderhavige geval niet disproportioneel. Daarnaast merkt de CvAE op dat loting als selectiemethode niet altijd doelmatig en wenselijk lijkt.

In hun noot gaan advocaten Tony van Wijk en Iris Neddaoui-Docter o.a. in op de vraag wanneer loting disproportioneel dan wel onwenselijk/ ondoelmatig is. Ook gaan ze in op de (overige) adviespraktijk van de CvAE met betrekking tot het hanteren van selectiecriteria met als conclusie dat de CvAE de mogelijkheden te selecteren op ervaring/ referenties ten onrechte beperkt.

 

Download publicatie