1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Schadevergoeding na opzegging toelatingsovereenkomst chirurg

Schadevergoeding na opzegging toelatingsovereenkomst chirurg

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-07-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3125
Leestijd 
Verschenen in: Gezondheidszorg jurisprudentie 2018, afl. 7
Auteur publicatie Tom van Malssen
Gepubliceerd 30 oktober 2018
Laatst gewijzigd 31 oktober 2018

Per 1 april 1998 werkt geïntimeerde als cardio-thoracaal chirurg en verricht zijn werkzaamheden als vrijgevestigd medisch specialist sinds april 2000. Naar aanleiding van een incident en klachten van collega’s over zijn functioneren heeft het ziekenhuis de toelatingsovereenkomst met hem opgezegd. Op verzoek van de IGJ heeft het ziekenhuis het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) verzocht een deskundige aan te wijzen die op grond van de volledige dossiers kan beoordelen of geïntimeerde in de aangevoerde casus heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam cardio-thoracaal chirurg mocht worden verwacht, gebaseerd op de stand der wetenschap van dat moment. Hieruit blijkt dat geïntimeerde heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam cardio-thoracaal chirurg mocht worden verwacht. Het ziekenhuis heeft vervolgens de opzegging van de toelatingsovereenkomst niet ingetrokken. Het Hof oordeelt dat het ziekenhuis onrechtmatig jegens geïntimeerde heeft gehandeld en dat een schadevergoeding terecht is.

Download publicatie